Klein-seminarie Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Archiefnummer: 223
Archiefnaam: LEKS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1973

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 139 kB)

Voormalig Klein-seminarie Leeuwenhorst, Noordwijkerhout, later Congres Center B.V.

Ten geleide
Klein-seminarie Leeuwenhorst, Noordwijkerhout (1946-1973)
Na de oprichting van het bisdom Rotterdam ontstond er behoefte aan een eigen klein-seminarie, mede gezien de te grote toeloop naar Hageveld, het klein-seminarie van het bisdom Haarlem. Aanvankelijk werd het gevestigd in kasteel Stoutenburg bij Amersfoort.
In 1958 kocht men een terrein bij Noordwijkerhout, waar in de middeleeuwen het klooster Leeuwenhorst was geweest. Vandaar de naam van het nieuwe klein-seminarie.
Via een grote actie onder de gelovigen van het bisdom kwam er spoedig geld. In 1962 was het gebouwencomplex klaar. Het was toen verreweg het modernste seminariegebouw in Nederland, en de trots van het bisdom, doelwit van excursies van misdienaars en scholieren uit het diocees.
Reeds enkele jaren na de opening begon het leerlingenaantal echter te zakken. Na de omzetting van het gymnasium in een scholengemeenschap en na de openstelling voor niet-internen, bleef dit proces doorgaan. Andere maatregelen konden ook niet helpen en in 1971 werd tot verkoop besloten.

Reeds in de late zestiger jaren werd het gebouw gebruikt als congrescentrum. Zo werd in 1969 het Pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie in Noordwijkerhout gehouden.

Literatuur van en over het [Klein seminarie] Leeuwenhorst, Noordwijkerhout kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Seminaries * Noordwijkerhout zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Leeuwenhorst, Noordwijkerhout’ vindt u het bedoelde materiaal.