Landelijk Pastoraal Overleg III

Archiefnummer: 1201
Archiefnaam: LPO
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1976-1981

Het archief betreft de eerste twee bijeenkomsten van de derde zitting van het LPO. Het archief van de Vereniging Bijeenkomst Religieuze Oversten, Maastricht bevat stukken over het LPO III.

Plaatsingslijst (pdf, 109 kB)

Bisschop weigert appel van de LPO-boom. Herman Focke, De Bazuin, z.j.

Ten geleide
Landelijk Pastoraal Overleg III (1976-1981)
Het Landelijk Pastoraal Overleg was een voortzetting van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie (1965-1970). In 1973 werd besloten tot de oprichting van dit overleg, dat net als haar voorganger trachtte de hervormingen van Vaticanum II binnen de Nederlandse context vorm te geven. Dit orgaan zou slechts een adviserende functie hebben. De bisschoppen hadden zitting, maar geen stemrecht in dit overleg. Het overleg kon alleen op initiatief van de bisschoppen bijeengeroepen worden.
Tussen 1973 en 1998 zijn er vijf zittingen van het LPO geweest, die ieder over verschillende bijeenkomsten verspreid waren. Hoewel het LPO officieel niet is opgeheven, zijn er sinds 1998 geen zittingen meer geweest.

Het archief behelst stukken van de Utrechtse (leken)delegatie in voorbereiding op en naar aanleiding van de derde zitting van het LPO (1978-1981). Tijdens de tweede bijeenkomst van LPO III (26-29 oktober) raakte de Utrechtse delegatie met de bisschoppen in conflict, toen kardinaal Willebrands weigerde de aanbeveling van de delegatie om het priesterambt voor vrouwen en gehuwden in Rome bespreekbaar te maken over te nemen. Hierop besloot de delegatie uit het overleg te treden. Ondanks aandringen van kardinaal Willebrands heeft deze delegatie niet meer deelgenomen aan de derde bijeenkomst van LPO III in januari 1981. Voor deze bijeenkomst is een nieuwe delegatie gevormd.

Literatuur van en over het Landelijk Pastoraal Overleg III kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Landelijk Pastoraal Overleg zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Landelijk Pastoraal Overleg III’ vindt u het bedoelde materiaal.