Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes


Archiefnummer: 518
Archiefnaam: LBL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1921-1973

Het archief bevat ook stukken van de Brancardiersvereniging der Limburgse Bedevaart naar Lourdes (LBL) en van A. Boelaars, voorzitter van deze vereniging en secretaris van de LBL

Plaatsingslijst (pdf, 51 kB) vernieuwd januari 2014

Limburgse Bedevaart naar Lourdes. Aankomst of vertrek station Maastricht

Ten geleide
Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes (1921-1973)
De Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes (LBL) werd opgericht in 1921. De oprichter is J. Maassen uit Maastricht, die al een tijdje praktijk had opgedaan met de Belgische bedevaart, maar ten gevolge van de strijd tussen de Walen en Vlamingen zich daaruit terugtrok, en in Nederlands Limburg begon. Ondanks moeilijkheden in de aanvangsperiode met mgr. Schrijnen, bisschop van Roermond, kon in 1921 de eerste Limburgse bedevaart naar Lourdes met 421 personen vertrekken, echter nog zonder zieken. In 1925 ging de eerste groep zieken mee. Maassen had intussen een goede hulp gevonden in de eveneens uit Maastricht afkomstige J. Schröder. In 1932 ging voor de eerste keer de bisschop van Roermond, mgr. G. Lemmens, mee.
Het bestuur van de Stichting kende de volgende functies, met tussen haakjes de (in de loop van de jaren) belangrijkste bekleders:
- algemeen voorzitter: de bisschop van Roermond
- gedelegeerde voorzitter: de Vicaris-Generaal van het bisdom Roermond (mgr.drs. P. van Odijk)
- secretaris (A. Boelaars)
- penningmeester (H.J.E. Lamberti en L.W.J. Gregoire)
- geestelijke leider (pastoor H. Cuijpers)
- ziekenaalmoezenier (pastoor E. Tilmans).

Organisaties, die nauw betrokken waren bij de LBL zijn:
1. Brancardiersvereniging der Limburgse Bedevaart (goedgekeurd 25 juli 1931): een broederschap die aangesloten was bij de Aartsbroederschap van de Hospitalité de Notre Dame de Lourdes, waarvan Boelaars voorzitter was.
2. Liefdewerk van OL Vrouw van Lourdes, ten behoeve van on- en minvermogende zieken (opgericht in 1924)
3. Dienaressen van OL Vrouw van Lourdes, een godvruchtige vereniging van dames van de LBL (opgericht in 1954)
4. Stemmen uit Lourdes, een uitgave van de Paters van de Afrikaanse Missiën van Cadier en Keer, welk tijdschrift in financieel opzicht later onder de LBL viel.

Naast de LBL erkende de katholieke kerk de volgende bedevaarten
- Vereniging tot Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten (VNB) te 's-Hertogenbosch
- Lourdesbedevaarten van de KAB.
De geschiedenis van de LBL tot 1958 staat beschreven in het boekje De Limburgse Bedevaart naar Lourdes door mgr. prof. dr. R.R. Post.

De tot dit archief behorende foto's zijn overgebracht naar de afdeling Categoriale Documentatie.

Literatuur van en over de [Stichting] Limburgse Bedevaart naar Lourdes kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Limburgse Bedevaart Lourdes’ vindt u het bedoelde materiaal.