Banning, L.A.M.

Archiefnummer: 1292
Archiefnaam: BANL
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1963-2000

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat voornamelijk proefpreken en preken van 1963 tot 2000.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide
L.A.M. Banning (1937-)
Louis Alfons Marie Banning werd geboren in 1937 te Weerselo (Twente), als zoon van de burgemeester. Na het doorlopen van het kleinseminarie Hageveld en het grootseminarie Warmond werd hij in 1963 tot priester gewijd.
Hij was kapelaan in parochies in Zoetermeer, Rotterdam-west en Vlaardingen-west. In Rotterdam was hij ook moderator van het Laurenscollege. In Schiedam was hij dekenaal assistent van het dekenaat en in Delft volwassenencatecheet en vanaf 1978 pastoor van de Maria van Jesse parochie. In 1988 werd hij benoemd tot deken van Leiden. Hij was ook als spiritueel begeleider verbonden aan het Centrum voor Priesteropleiding van het bisdom Rotterdam in Voorburg. In 1992 werd Banning deken van Den Haag. In een interview bij zijn benoeming liet hij weten dat het teloorgaan van de triomfalistische kerk die op uiterlijkheden gericht was hem niet speet. Hij betreurde het wel dat door het krimpen van de kerk mensen moeilijk terecht kunnen met vragen over zingeving. Hij zag het als zijn taak plaatsen van zingeving en spiritualiteit in stand te houden. De kwaliteit van het pastoraat is belangrijker dan de kwantiteit.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Louis Banning kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over L.A.M. Banning zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Banning, Louis’ vindt u het bedoelde materiaal. [Geluidsband]