Lampen, H.A.F.

Archiefnummer: 580
Archiefnaam: LAMP
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1912-1954

De archivalia hebben uitsluitend betrekking op St. Willibrordus

Plaatsingslijst (pdf, 34 kB)

H.A.F. Lampen (1888-1966), pater Willibrordus

Ten geleide
H.A.F. Lampen (1888-1966) = Lampen, Willibrord = Lampen, Willibrordus OFM = Lampen W.
Henricus Antonius Franciscus Lampen werd geboren op 27 november 1888 te Alkmaar. Het gezin verhuisde achtereenvolgens naar Utrecht en Naarden. Hij volgde het Gymnasium in Megen en trad in bij de Franciscanen in Huize Alverna te Wychen. Hij nam de kloosternaam Willibrord[us] aan en werd in 1914 tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Breslau (vanwege de oorlogsomstandigheden niet in Leuven) en daarna middeleeuwse latijnse letterkunde in München. In 1920 doctoreerde hij daar op het proefschrift Thiofried van Echternach, de biograaf van de H. Willibrordus. Zijn orde zond hem naar Rome als lector theologie en in 1922 naar het Franciscaanse studiecentrum Quaracchi in Florence. Hier studeerde hij handschriftenkunde en oorkondenleer in verband met de opdracht een uitgave voor te bereiden van de Summa theologica van de Franciscaan Alexander van Hales, die rond 1250 in Parijs doceerde. Hiervan verschenen tot 1931 drie van de vier geplande delen. In dat jaar werd pater Willibrord benoemd als hoogleraar aan de Kath. Universiteit van Nijmegen als professor in de historische hulpwetenschappen paleografie en oorkondenleer. In 1939 moest hij weer naar Rome vanwege zijn benoeming tot 'Definitor generalis' van de orde. In 1946 keerde hij terug naar Nederland, waar hij les gaf in dogmatiek in Alverna, Lochem en Utrecht. Pater Willibrordus Lampen publiceerde al op het gymnasium en bleef dit zijn hele leven doen. Zijn bibliografie telt meer dan duizend nummers. De belangrijkste onderwerpen waren: de Franciscanerorde, de theoloog Duns Scotus, middeleeuwse heiligen, waaronder Hildegard van Bingen, de Eucharistie en St. Willibrordus. De archivalia hebben uitsluitend betrekking op het laatste onderwerp. Zie ook het KDC-archief van B. Vermaseren.
Ondanks zijn wetenschappelijke opleiding bleef hij een eenvoudige kloosterling die ook pastorale taken vervulde en voor iedereen benaderbaar was. Hij overleed op 14 december 1966 te Den Haag.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over Willibrord Lampen kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.A.F. Lampen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lampen, H.A.F.’ vindt u het bedoelde materiaal.