Belletable, H.H.

Archiefnummer: 27
Archiefnaam: BELH
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van instelling 
Datering: 1855-1974

Het archief bevat: Uitgetypte brieven van H.Belletable ; foto’s ; ansichtkaarten; boeken.
De verzameling is afkomstig van J.Jonckbloedt, directeur van het algemeen secretariaat der H. Familie te Den Bosch (St. Josephkerk).  Zie het archief van de Aartsbroederschap van de H. Familie in de St. Josefkerk te 's Hertogenbosch. Stukken geschonken door het Provincialaat van de Redemptoristen te Amsterdam

Plaatsingslijst (pdf, 176 kB) vernieuwd januari 2017

H.H. Belletable (1813-1855)

Ten geleide
Henricus Hubertus Belletable (1813-1855), stichter van de aartsbroederschap van de H. Familie.
Henri Belletable werd geboren in Venlo. Hij trad als vrijwilliger in militaire dienst te Maastricht in 1827. Na het uitbreken van de Belgische Opstand (1830-1839) ging hij naar Luik waar hij als sergeant bij de sappeurs-mineurs  (geniebataljons) kwam. In 1833 werd hij benoemd tot adjudant-onderofficier, in 1837 tot 2de luitenant.
In 1844 bracht hij in Luik voor het eerst zijn idee voor een nieuwe broederschap in praktijk. Geïnspireerd door de 12 apostelen organiseerde hij groepen van telkens 12 leken. Zij kwamen bij elkaar om samen te bidden en dronkenschap en losbandigheid af te zweren. In 1845 werd de broederschap, op voorspraak van de redemptorist V. Dechamps (later kardinaal en aartsbisschop van Mechelen) door de Luikse bisschop C.R.A. van Bommel bij decreet officieel opgericht. In 1847 werd de broederschap bij pauselijk decreet verheven tot aartsbroederschap. In 1851 werd de eerste afdeling in Nederland opgericht.
In 1852 werd Belletable bevorderd tot kapitein. Om gezondheidsredenen heeft hij deze functie opgegeven en werd als commandant van de stad Hoei  opgenomen in de generale staf. Op 5 december 1855 overleed hij in het Belgisch Hoei ten gevolge van een aangeboren hartkwaal.

In  1879 werd in Hoei een monumentaal grafmonument opgericht, in 1897 verrijkt met een marmeren borstbeeld vervaardigd door Frans Vermeijlen uit Leuven. In Venlo staat een bronzen Belletable-beeld (± 2,80) ontworpen door de Bossche beeldhouwer Piet Verdonk (1901-1968). Dit beeld is gegoten te Brussel bij de firma J.Verbeyst. Op de sokkel staat de tekst: “Laten wij hun lot verbeteren door hen terug te brengen tot den godsdienst” In de Venlose Martinuskerk is in 1882 een gedenksteen ontworpen door architect P.J.H. Cuypers, vervaardigd uit witte zandsteen onthuld en ingezegend.

Literatuur van en over H.H. Belletable of Belletable kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.H. Belletable zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Belletable’ vindt u het bedoelde materiaal.