Dings, P.A.

Archiefnummer: 639
Archiefnaam: DING
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1957-1962

Voor commerciële doeleinden vooraf toestemming vereist; toestemming aanvragen via de archivaris

De verzameling bevat o.m. stukken betreffende theologische oriëntatiecursussen, liturgische vieringen en reisverslagen.

Plaatsingslijst (pdf, 96 kB)


Ten geleide
P.A. Dings (1922-2006)
Paul Dings werd in 1922 geboren te Tegelen. Hij bezocht het gymnasium in Venlo en de seminaries van Rolduc en Roermond en werd in 1946 tot priester gewijd. Hij was leraar aan het klein seminarie Rolduc en rector van het ziekenhuis in Roermond. In 1965 werd hij benoemd tot pastoor in Blerick en in 1973 tot pastoor in Born. In 1976 werd hij pastoor-deken in Horst. Dings organiseerde theologische oriëntatiecursussen en cursussen op het gebied van maatschappelijk welzijn en zielzorg. Hij overleed in 2006 te Panningen en werd begraven op de begraafplaats in Tegelen.
Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over Paul Dings kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.A. Dings zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.