Luyn, A.H. van

Archiefnummer: 1421
Archiefnaam: LUYA
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1980

De verzameling betreft de Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland, gehouden te Rome in 1980. De verzameling is geschonken door Mgr. A.H.van Luyn, de latere bisschop van Rotterdam, één van de twee Nederlandse religieuzen die deelnamen.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Kardinaal Willebrands spreekt tijdens de Bijzondere Synode met rechts van hem paus Johannes Paulus II. Rome, 1980


Ten geleide

A.H. van Luyn (1935- ) = mgr. A.H. van Luyn sdb
Adrianus Herman van Luyn werd geboren op 10 augustus 1935 te Groningen. Hij trad toe tot de Sociëteit van St. Franciscus van Sales, de Salesianen van Don Bosco, een orde die zich richt op de jeugd. Hij studeerde theologie aan het Salesiaans Atheneum in Turijn en aan de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Meer bestuurder dan theoloog, een man van de dialoog en de communicatie, vervulde hij diverse functies in de Nederlandse provincie van de Salesianen en werd in  1975 overste. Hij werkte ook voor de salesiaanse orde in het buitenland. Als overste van de Universita Pontificia Salesiana bezocht hij diverse salesiaanse provincies. In 1981 werd hij gekozen tot voorzitter van de Stichting Nederlandse Priester-Religieuzen.
In 1980 was Van Luyn lid van de Bijzondere Synode van de Nederlandse Bisschoppen. Deze werd bijeengeroepen en voorgezeten door paus Johannes Paulus II met de bedoeling de bisschoppen weer op één lijn te krijgen, lees ‘weer in het gareel te brengen’ in een tijd van polarisatie. De synode werd gehouden in Rome en duurde drie weken. Van Luyn was voorzichtig en onpartijdig, kon dit ook zijn door zijn lange verblijf buiten Nederland en won het vertrouwen van de bisschoppen. Dit  maakte hem nog elf jaar later de beste kandidaat voor de functie van Secretaris-Generaal van het R.K. Kerkgenootschap, verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de Nederlandse bisschoppen. Hij was dit van 1991 tot 1994, toen hij bisschop van Rotterdam werd en vice-voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Bijzondere Synode kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.H. van Luyn zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bijzondere Synode’ vindt u het bedoelde materiaal.