Visser, Dorothea

Archiefnummer: 326
Archiefnaam: VISS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1843-1988 (2011)

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

De verzameling bevat artikelen en correspondentie; ook het mutsje met bloedvlekken, dat onderzocht is door het Gerechtelijk Laboratorium v.h. Ministerie van Justitie, een bosje haren, afgeknipt op haar sterfdag en een communievelum dat ze hoogstwaarschijnlijk gebruikt heeft toen ze de H. Communie op bed kreeg.
De verzameling is afkomstig van A. Kerkhof, kapelaan te Gendringen.

Plaatsingslijst (pdf, 98 kB) (vernieuwd oktober 2013)

Dorothea Visser, z.j.

Ten geleide
Dorothea Visser (1819-1876)
Dorothea Visser, roepnaam Dora, werd geboren op 29 september 1819 uit een eenvoudige arbeidersfamilie te Gendringen. Ze stierf op 56-jarige leeftijd, op 12 juli 1876. Ze was de vijfde van negen kinderen, waarvan haar zus Johanna het meest in de correspondentie genoemd wordt. Dora had een zwak gestel. Op twaalfjarige leeftijd moest ze gaan "dienen" bij een dagloner in Netterden.

Op vrijdag 1 december 1843, toen zij 24 jaar oud was, bloedde zij voor het eerst aan haar hoofd. Later vertoonden zich op haar borst, handen en voeten blaren in de vorm van een kruisje, waaruit bloed stroomde. Tot 1860 herhaalde dit zich iedere vrijdag, maar daarna bleven de bloedingen van de "stigmata" beperkt tot Goede Vrijdag en de feesten van Kruisvinding en Kruisverheffing (3 mei en 14 september). Een Duitse arts, Debey, die haar behandelde, noemde haar "De gewondmerkte van Gendringen". De kapelaan van Gendringen, A. Kerkhof (ook geschreven als Kerkhoff), was haar geestelijk leider en heeft alles van haar opgetekend. Alle brieven zijn aan hem gericht, ofschoon er meestal alleen staat "Eerwaarde Heer" of iets dergelijks. De brieven hebben alle betrekking op Dora Visser en zijn vaak in het Duits geschreven. Kapelaan A. Kerkhof werd later als pastoor overgeplaatst naar Olburgen, waar hij Dora Visser in zijn pastorie opnam. Daar is zij ook overleden. De kerkelijke overheid heeft zich vóór 2010 over de authenticiteit van de "stigmata" van Dora Visser nooit officieel uitgelaten.

In 2010 is mgr.dr. K. Kasteel benoemd tot postulator van de apostolische fase in de zaligverklaringsprocessen van Alphons Ariëns en Dorothea Visser, op voordracht van aartsbisschop mgr.dr. W. Eijk.

Literatuur van en over Dorothea Visser kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Dorothea Visser zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Visser, Dorothea’ vindt u het bedoelde materiaal.