Onderwijs en wetenschappen

Archieven van personen

Aarts, J.W.C. (1904-1989), onderwijzer te Eindhoven, Bergeijk en Valkenswaard
1905-1981, 0,75 m.

Baader, T.L.J.A.M. (1888-1959)hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1909-1959, 8,75 m.

Beemer, T.C.J. (1927-2003), priester en theoloog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1939-2003, 9,37 m.

Berger, W.J.,hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
1975-1987, 0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bijlhout, Cora
1929-2006, 0.5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Boer, J.P.C. de (1897-1976), doctor in de Franse taal en letteren; inspecteur voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs; mede-oprichter van het dagblad Het Binnenhof; voorzitter van commissies op politiek en sociaal terrein; inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
1920-1967, 2 m.

Bot, B.J. de, gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem
1940-1976, 1,25 m.

Brom, G.B. (1882-1959) en W.J. Brom-Struick (1877-1958); Brom was hoogleraar schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde; lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; stichter en redactiesecretaris van De Beiaard; Brom-Struick verzamelde dansen en liederen en gaf deze uit
(1855) 1877-1962 (1993), 7 m.
A.J.C. van Huijgevoort, 'Inventaris van het archief van G.B. Brom en zijn echtgenote W.J. Brom-Struick, (1855) 1877-1962 (1993)' (KDC/Nijmegen 1990).

Brom, Gisbert (1864-1915), priester; historicus; directeur van het Nederlands Historisch Instituut te Rome
1881-1914, 0,875 m.

Buytendijk, F.J.J. (1887-1974), fysioloog; hoogleraar algemene en theoretische psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen
(1906) 1920-1975, 39,37 m.

Camps, P.H.J.M., (1925-2006), hoogleraar Missiologie Katholieke Universiteit Nijmegen, Arnulf Camps, kloosternaam van Petrus Henricus Johannes Maria Camps
1944-1998, 2 m.

Cerutti, F.F.X (1915-1970), hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; secretaris van het Landbouwschap
1921-1985, 5,12 m.

Copray, P.C.M.M. , Verbonden aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
1923-1985 (1993), 0, 5 m.

Cornélis, E.M.J.M., (1915-2002), Hoogleraar Godsdienstgeschiedenis en godsdienstwijsbegeerte aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmgen van 1958-1981,
1958-1999, 0,5 m.

Cornelissen, A.J.M. (1902-1977), bibliothecaris van de Katholieke Universiteit Nijmegen; sociaal adviseur van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond; wetenschappelijk adviseur van de Katholieke Jeugdbeweging; raadsadviseur van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
1923-1983, 1,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Corstens, G.J.M. (1946-...)
Hoogleraar aan de Juridische Faculteit van de Radboud Universiteit te Nijmegen met de leeropdracht Strafrecht en strafprocesrecht. Sinds 1995 als raadsheer verbonden aan de Hoge Raad. Sinds maart 2008 president van de Hoge Raad.

Cramer, J.W. (1817-1884) president van de H. Willibrordus-Vereniging
1839-1871, 3,87 m.

Delfgaauw, B.M.I. (1912-1994), hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen
(1906) 1931-1994, 5,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Faber, H. (1907-2001), predikant, hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Theologische Faulteit Tilburg
1927-2001, 1.75 m.

Fontaine, P.F.M. (1921-2012), historicus, leraar, docent didactiek van het geschiedenisonderwijs
z.j., 0,5 m.

Geurts, P.A.M. (1914-1994), franciscaan; historicus
[1825] 1885-1996, 2,37 m.

Gils, P.J. van (1869-1956), priester; leraar klassieke talen aan het groot-seminarie te Rolduc; bestuurslid van de Roomsch-Katholieke Scholenvereniging Onze Mijnstreek; lid van de Roomsch-Katholieke Cursuscommissie voor Middelbaar Onderwijs; voorzitter van de Roomsch-Katholieke Schoolraad; bestuurslid van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg
1912-1954, 12 m.

Goossens, T.J.A.J. (1882-1970), inspecteur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant; rector van de Katholieke Leergangen Tilburg
1909-1953, 0,75 m.

Gruijs, A. (1920-1996), hoogleraar Hulpwetenschappen van de geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1958-1987, 0,5 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Heijden, E.J.J. van der (1885-1941), hoogleraar burgerlijk recht en rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1906-1941 (1950), 0,62 m.

Hermesdorf , B.H.D. (1894-1978), hoogleraar Romeins recht en oud-vaderlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1915-1980, 10,62 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris ]

Hoogveld, J.H.E.J. (1878-1942), priester; hoogleraar algemene pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; mede-oprichter van De Beiaard en Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer; voorzitter van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius
(1856) 1902-1942, 2,25 m.

Huizer, Gerrit, (1929-1999), oud-directeur van het Derde Wereld Centrum
1950-2000, 6 m.

Huybers, H.F.M. (1881-1929), leraar geschiedenis aan de Katholieke Leergangen Tilburg; hoogleraar nieuwe geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
(1841-1842) 1901-1929, 1 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van J. van Ouwerkerk de Vries betreffende de afschaffing van de slavernij in Suriname (1841-1842).

Huysmans, A.P. (1904-), rector van Huize Sint Franciscus te Gilze; bisschoppelijk inspecteur van het lager onderwijs in de dekenaten Breda en Princenhage
1915-1972, 0,62 m.

Janssen, A.E.M. , (1940-...), wetenschappelijk medewerker van de afdeling Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
1963-2001, 3,37 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris ]

Kessel, R. van, (1929-1993), hoogleraar systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht; lid van de werkgroep rond de bisschoppelijke vastenbrief 'Mens in de Arbeid'
1942-1993, 2 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris ]

Kleintjes, P. (1867-1938), ambtenaar in Nederlands-Indië leraar aan de Nederlands-Indische Bestuursacademie; lid van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede; lector aan de Rijksuniversiteit Leiden; hoogleraar volkenrecht, koloniaal staatsrecht en administratief recht aan de universiteiten van Groningen en Amsterdam
1900-1954, 2,87 m.

Klijn, Gerard (1935-2007), Jezuïet en pastoraal werker
z.j., ...m

Klijn, Wim, (1930-1995), hoogleraar ethiek
z.j., ...m.

Kort, P. de, oud-universitair docent van de vakgroep geschiedenis van de Kath. Universiteit Nijmegen
1969-1998, 0,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Kruijf, T.C.J. de (1928-2014), bijbelwetenschapper, hoogleraar aan en rector van de Kath. Theologische Universiteit Utrecht.
z.j. ... m.

Kuin, J.M.J.W. (1918-1995) priester; docent, publicist
1915-2001, 1,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Laarhoven, J.C.P.A. van (1926-1995), hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
z.j., 42,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Laer, P.H. van (1906-1989), wis- en natuurkundige; bijzonder hoogleraar thomistische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden
1932-1981, 1 m.

Leeden, A.C. van der, antropoloog en linguist in Indonesië en Australië
1946-2001, 4,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Leeuwen, A.T. van (1918-1993), theoloog, hoogleraar Theologie van het maatschappelijk handelen aan de Kath. Universiteit Nijmegen. Grondlegger van een secularisatietheologie en een economische theologie
z.j.,  ... m.

Lin, J.J.E. van (1939-2013), grondlegger van het Nijmeegs Instituut voor Missiologie
z.j., ... m.

Lipman, S.P. (1802-1871), rechtsgeleerde, lid van de Hoge raad
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Majoor, C.L.H., (1912-1982), Arts en hoogleraar aan de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen van 1955-1982.

Manning, A.F.M.F. (1929-1991), historicus; hoogleraar nieuwste geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; mede-oprichter van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen
1936-1992, 10,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Mans, G. , Universitair docent geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1967-2002, 3,87 m.

Margry, P.J. (1956-), historicus, etnoloog van bedevaartcultuur en religieuze cultuur aan het Meertensinstituut, hoogleraar Europese Etnologie aan de Universiteit van Amsterdam
z.j., ... m.

Melsen, A.G.M. van (1912-1994), hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); bestuurslid van de Sint Radboud-Stichting; voorzitter van de Vereniging Het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres; lid van de Kring Katholieke en Protestantse Hoogleraren
1927-1996, 7 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Michels, L.C. (1887-1984), filoloog; hoogleraar Nederlandse en Indo-Germaanse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; lid en medewerker van diverse letterkundige verenigingen
1918-1980, 1,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Mohrmann, C.A.E.M. (1903-1988), hoogleraar oud-christelijk Grieks en Latijn en vulgair en middeleeuws Latijn aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
z.j., 6 m.*
NB: Zie ook de archivalia van J.C.F.H. Schrijnen.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Moller, H.W.E. (1869-1940), oprichter van de Katholieke Leergangen Tilburg en de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant; actief in het katholiek onderwijs, de Nederlandse letterkunde en de politiek
1868-1984, 2,12 m.

Mulder, W.J.M. (1875-1936), jezuïet; hoogleraar kerkgeschiedenis, algemene en vaderlandse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1905-1935, 0,37 m.

Mulders, M.H. (1905-1989), redemptorist; professor aan het philosophicum-theologicum te Wittem
1929-1970, 1,5 m.

Nuchelmans, J.C.F. (1920-2005), hoogleraar Grieks aan de Kath. Universiteit Nijmegen, secretaris van het Secrétariat International des Enseignants Secondaires Catholiques (SIESC)
z.j., 4 m.

Peters, J.A.J. (1909-1961), redemptorist; professor in de filosofie aan het philosophicum-theologicum te Wittem; hoogleraar kenleer en metafysiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1912-1961, 2,37 m.

Pol, W.H. van de (1897-1988), hoogleraar fenomenologie van het protestantisme en anglicanisme aan de Kath. Universiteit Nijmegen
1935-1980, 2 m.

Post, R.R. (1894-1968), priester; hoogleraar kerkgeschiedenis en middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); president-curator van de KUN
1925-1968, 8.62 m.

Prick, J.J.G. (1909-1978), zenuwarts; stichter van de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); buitengewoon hoogleraar neurologie, neurofysiologie en psychiatrie aan de KUN
1909-1978, 42 m.

Rogier, L.J. (1894-1974), hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis der nieuwere tijden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1918-1974 (1978), 7,375 m.*
NB: Het archief bevat ook (copieën van) brieven van de hand van Rogier zelf, die door het Katholiek Documentatie Centrum zijn opgevraagd bij de betreffende personen.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Rutten, F.J.T. (1899-1980), directeur van het Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1945-1966, 3,62 m.*
H.W. Jenniskens, 'Inventaris van het archief van prof.dr. F.J.Th. Rutten, directeur psychologisch laboratorium (1945-1962)' (Faculteit Sociale Wetenschappen/Nijmegen 1982) (betreft inv.nrs. 1-1163)
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Sassen, F.L.R. (1894-1971), priester; hoogleraar geschiedenis der wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Leiden
1912-1971, 1,25 m.

Schepper, H.C.C. de (1934- ), hoogleraar aan de afdeling Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen
(1917-1918) (1964-2002), 12,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Schillebeeckx, E.C.F.A. (1914-2009), theoloog; hoogleraar systematische en historische theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1926-1990, 50 m.*
NB: Het archief bevindt zich gedeeltelijk in het KDC.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Schrijnen, J.C.F.H. (1869-1938), priester; eerste rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen

Spiertz, M.G., (1928-2004), Hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Katholicisme
1954-2004,5 m.

Struycken, A.V.M., (1936-), hoogleraar internationaal privaatrecht, vergelijkend privaatrecht en burgerlijk recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1967-2001, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Struyker Boudier, H.M.A., (1934-1996), neerlandicus en filosoof; wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1871-2001, 6,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Tellegen, F.P.A. (1904-1985), voorzitter van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie; hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool Delft
1920-1971, 0,25 m.

Trouwborst, A.A. (1928-2007), hoogleraar antropologie aan de Kath. Universiteit Nijmegen.
1996-2004, ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Verberne, L.G.J. (1889-1956), leraar geschiedenis te Eindhoven, Tilburg en Breda; hoogleraar politieke en sociale geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg
1856-1958, 3,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Vermaseren, B.A. (1912-1989), leraar geschiedenis te Oldenzaal, Roermond en Breda
1939-1984, 2,5 m.

Vogel, C.J. de (1905-1986), hoogleraar klassieke en middeleeuwse wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht
1905-1986, 16,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Weerenbeck, B.H.J. (1878-1954), buitengewoon hoogleraar Franse en Provençaalse letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1882-1951, 0,37 m.

Wegman, H.A.J. (1930-1966), rector van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
1949-1991, 4 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Weiler, A.G. (1927-), hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis der Middeleeuwen, en in de wijsbegeerte der geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; actief in de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
(1953) 1963-2007, 6 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Weima, J., (1926-2011), lector aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, hoogleraar.
z.j., ... m.

Weren, W.J.C. (1946- ), hoogleraar bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, bijbelvertaler, adviseur van de Katholieke Bijbelstichting
z.j. 3,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Zeegers, G.H.L. (1911-1988), directeur van het KASKI, initiatiefnemer van het Kardinaal van Rossum Instituut, hoogleraar sociografie aan de Kath. Universiteit Nijmegen.
1927-1988, 1,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris ]