Baader, T.L.J.A.M.

Archiefnummer: 561
Archiefnaam: BAAD 
Sector:Onderwijs en Wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1909-1959

Plaatsingslijst (pdf, 727 kB) vernieuwd augustus 2018

Voorstudie voor geschilderd portret van Baader door F.L. Hernády, 1937

Ten geleide
Theodor Ludger Josef Anna Maria Baader (1888-1959)
Theodor Baader werd geboren te Münster en studeerde aldaar en in Bern. Hij promoveerde in 1913 te Münster maxima cum laude in de philologie met de dissertatie Historische Übersicht des Osnabrückisch-Tecklenburgischen Vokalismus. In 1923 werd hij hoogleraar Germaanse en Keltische taal- en letterkunde aan de net opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde veel op het gebied van de philologie en speelde een rol in de Nijmeegse kunst- en muziekwereld. In 1936 werd hij rector magnificus. Na de oorlog, in september 1945, werd hij door het episcopaat, dat deel uitmaakte van het bestuur van de St. Radboudstichting, ontslagen wegens wangedrag en plichtsverzuim. Hij overleed te Hiltrup, Westfalen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Theodor Baader kunt u vinden in RUQuest. Voor uitgebreide bibliografie, ook van tijdschriftartikelen en recensies, zie KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over T.L.J.A.M. Baader zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Baader’ vindt u het bedoelde materiaal.