Berger, W.J.

Archiefnummer: 1100
Archiefnaam: BERG
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1975-1987

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 627 kB) vernieuwd juli 2019

W.J. Berger (1919-2007) in 1983.

Ten geleide
Willibrordus Johannes Berger (1919-2007)
Willem Berger werd geboren te Utrecht. Hij studeerde aan het seminarie in Warmond, waar hij in 1963 ook docent zou worden en werd in 1944 tot priester gewijd van het bisdom Haarlem. Hij was kapelaan in Koog aan de Zaan en Lisse. In 1948 ging hij op verzoek van de bisschop psychologie studeren in Nijmegen, waar hij in 1968 promoveerde. Vanaf 1955 was hij zielzorger in de Utrechtse Van der Hoevenkliniek. Hij was een begripvolle psychotherapeut.

Van 1963 tot 1984 was hij verbonden aan de Nijmeegse Universiteit, als wetenschappelijk medewerker, lector in de Pastorale psychologie en de Godsdienstpsychologie en vanaf 1980 als hoogleraar in deze vakken.  Hij publiceerde o.m. over de geschiktheid voor het priesterambt, over het bijstaan van stervenden en over het studentenpastoraat.

In 1976 reorganiseerde hij de Pompekliniek in Nijmegen, waardoor deze van de ondergang gered werd. Ook het Instituut voor Psychiatrie van het UMC St. Radboud hielp hij in 1985 uit een crisis te komen. Hij was tot 1998 ook voorzitter van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSVG).

Zoals veel priesters in die tijd kreeg hij een relatie met een vrouw, Henriëtte Rötgering, maar hij wilde dit niet verborgen houden. Een interview met hen beiden in 1981 in De Tijd deed veel stof opwaaien. Het was bedoeld om na het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw een discussie over het niet meer functionerende celibaat op gang te krijgen, maar de bisschoppen reageerden volstrekt afwijzend. Toch vroeg mgr. Zwartkruis hem alleen een deel van zijn pastorale taken op te schorten, een mild beroepsverbod.

Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over W.J. Berger kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.J. Berger zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Berger, W.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.