Faber, H.

Archiefnummer: 1061
Archiefnaam: FABE
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1927-2001

Het archief bevat verslagen van conferenties op zijn vakgebied, correspondentie en artikelen.

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)


Ten geleide
H. Faber (1907-2001)
Heije Faber werd in 1907 geboren als zoon van een Nederlands Hervormd predikant. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en studeerde theologie in Leiden, Marburg en Heidelberg en later psychologie in Amsterdam. Hij promoveerde in 1933 als theoloog in Leiden en in 1956 als psycholoog in Amsterdam. Faber was vrijzinnig-hervormd predikant in Velsen-IJmuiden-Oost, Schiedam en Wassenaar. Vanaf 1958 was hij lector pastorale psychologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden en van 1971 tot 1977 hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Theologische Faculteit in Tilburg.
Vóór de oorlog was hij de eerste voorzitter van de beweging Eenheid Door Democratie (EDD) die onder de leus ‘Noch Moskou noch Mussert' velen verenigde tegen de NSB. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken.
Veel van zijn geloofsgenoten waren eenzijdig georiënteerd op de Duitse theologie, maar Faber had een bredere blik. Hij ontdekte in de VS Carl Rogers en zag dat jonge pastores daar professioneel werden getraind met technieken uit de klinische psychologie. Faber werd daardoor in Nederland pionier in het toepassen van psychologische methoden in het pastoraat.  Hij introduceerde hier de ‘Klinisch pastorale vorming'.
Hij publiceerde veel, ook in het Engels en zijn geschriften werden in Amerika soms meer opgemerkt dan in Nederland. Dat hij, vrijzinnig-hervormde, hoogleraar werd aan de Katholieke Theologische Faculteit in Tilburg was mogelijk door zijn brede horizon.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Heije Faber kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum. Het archief bevat veel artikelen.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Heije Faber zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.