Kruijf, T.C.J. de

Archiefnummer: 1391
Archiefnaam: KRUT
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide
T.C.J. de Kruijf (1928-2014)
Theodorus Cornelis de Kruijf werd geboren op 6 april 1928 in Frankfurt am Main. Na het doorlopen van het grootseminarie te Rijsenburg werd hij in 1954 gewijd tot priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij studeerde theologie aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome en Jerusalem en promoveerde in 1962 in Rome op het proefschrift Der Sohn des lebendigen Gottes. Hij was een jaar kapelaan te Oldenzaal en daarna tot 1967 professor exegese aan het grootseminarie Rijsenburg. In dat jaar werd hij hoogleraar exegese van het Nieuwe Testament aan de Kath. Theologische Hogeschool Utrecht. Van 1970 tot 1975 was hij bijzonder hoogleraar in hetzelfde vak aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook was hij tot 1986 rector van de Kath. Theologische Hogeschool, later Universiteit, Utrecht. [zie het KDC-archief van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht] Hij was van 1972 tot 1978 voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom [zie het KDC-archief van de Katholieke Raad voor het Jodendom] en van 1992 tot 1997 vicevoorzitter van het Universitair Instituut voor Missiologie en Oecumene IIMO.  Hij was ook redacteur van de Compendia rerum Iudaicorum ad NT. En lid van de Society for New Testament Studies.  De Kruijf publiceerde over theologie en antisemitisme. Hij overleed in 2014 te Laren.

Literatuur van en over Th.C. de Kruijf of Theo de Kruijf kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over T.C. de Kruijf zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.