Laarhoven, J.C.P.A. van

Archiefnummer: 1006
Archiefnaam: LAAR
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1895) 1931-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 268 kB)

J.C.P.A. van Laarhoven (1926-1995), z.j.

Ten geleide
J.C.P.A. van Laarhoven (1926-1995)[1]
Van Laarhoven werd geboren op 3 augustus 1926 te Zevenbergschenhoek (NBr.). Hij genoot onderwijs aan de lagere school bij de Fraters van Tilburg te Reusel, van 1939 tot 1951 aan het klein-seminarie "Beekvliet" te Sint Michielsgestel en vervolgens aan het groot seminarie te Haaren. Op 19 mei 1951 werd Van Laarhoven met zijn coursgenoten tot priester gewijd. Maar een loopbaan als kapelaan werd op dat moment uitgesteld. Er werd besloten dat de jonge priester verder zou gaan studeren in Rome aan de Pontificia Universitas Gregoriana. Daar studeerde hij van 1951 tot 1955 kerkgeschiedenis en promoveerde er in 1955 bij prof. dr. Friedrich Kempf SJ. op het begrip christendom in de middeleeuwen.

Na terugkomst In Nederland werd hij in datzelfde jaar als assistent kapelaan benoemd te Vught en enkele maanden later als kapelaan te Mill. Maar lang is Van Laarhoven er niet gebleven. Voor het studiejaar 1956 werd hij benoemd tot professor in de kerkgeschiedenis aan het groot-seminarie te Haaren. In 1959 tot regent van het klein-seminarie "Beekvliet" te Sint Michielsgestel, waar hij de latere bisschop van 's-Hertogenbosch J. Bluyssen tot collega kreeg. Bij deze laatste instelling lag het accent van zijn werkzaamheden meer op bestuurlijk vlak, terwijl doceren hem toch meer aan het hart lag. Zijn benoeming vijf jaar later, in 1964, als hoogleraar in de kerkgeschiedenis van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen was voor hem dan ook een geschenk uit de hemel. 27 Jaren lang, tot 1991, zou Van Laarhoven verbonden blijven als docent aan de KUN. Naast het doceren vervulde hij ook hier diverse bestuurlijke functie. Zo was hij vakgroepvoorzitter en voorzitter van de Werkgemeenschap Kerkgeschiedenis van de Stichting voor Historisch Onderzoek (SHO), een stichting waar subsidies voor onderzoeken en projecten konden worden aangevraagd.

Buiten de KUN bleef Van Laarhoven ook bovenal een historicus. Hij heeft veel publicaties, columns, recensies en artikelen op zijn naam staan. Eveneens bleef hij actief bij diverse verenigingen en instanties. Hij was voorzitter van het Werkgenootschap van katholieke kerkhistorici in Nederland, bestuurslid van de Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée (CIHEC), redactielid van het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, redactielid van het Archief voor de Geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland, redactielid van het Tijdschrift voor Theologie, redactielid van het KUNieuws/Radbode (1974-1981, van 1975 tot 1978 voorzitter) en bestuurslid van het Netwerk Mediëvistiek (een samenwerkingsverband met de universiteiten van Groningen en Utrecht op het gebied van studies Middeleeuwen).

Op 10 oktober 1970 huwde hij op 44-jarige leeftijd met Will Schröder. Hiervoor vroeg hij om dispensatie van het celibaat en eveneens om ontheffing uit de functie als voorzitter van de faculteit der Godgeleerdheid. Ondanks vele kritiek was het huwelijk tot het eind een zegen voor Van Laarhoven. In de laatste maanden van zijn leven is hij, tijdens zijn ziekbed, toegewijd terzijde gestaan door zijn vrouw en dochter. Hij stierf op 28 november 1995.

[1] Bij dit ten geleide is gebruik gemaakt van: P. Nissen, "In memoriam: Jan van Laarhoven (1926-1995)" in: Trajecta 2 (1996) 177-182.

Literatuur van en over J.C.P.A. van Laarhoven kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Bibliografie in: Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C.P.A. van Laarhoven zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Laarhoven, J.C.P.A. van’ vindt u het bedoelde materiaal.