Laer, P.H. van

Archiefnummer: 655
Archiefnaam: LAER
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1932-1981

Plaatsingslijst (pdf, 37 kB)

P.H. van Laer (1906-1989)

Ten geleide
P. H. van Laer (1906-1989)
Pierre Henri van Laer werd geboren te Swalmen op 15 juli 1906. Hij volgde het Gymnasium in Roermond en werd in 1930 gewijd tot priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde wis- en natuurkunde, mechanica en sterrenkunde in Leiden, waar hij in 1938 bij prof. W.H. Keesom promoveerde op het proefschrift Calorische metingen bij tin in verband met de thermodynamica der supergeleiding. Van1938 tot 1946 was hij leraar wis- en natuurkunde aan het Bisschoppelijk College te Roermond. In 1946 werd hij vanwege de Sint Radboudstichting bijzonder hoogleraar in de Thomistische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Als hoogleraar hield hij zich bezig met ethische vraagstukken en met de filosofie van de wiskunde en de natuurwetenschappen. Prof. F.L.R. Sassen, van wie hij later een biografie schreef, [zie het KDC archief van F.L.R. Sassen] had hem op het spoor van de wijsbegeerte gebracht. In navolging van prof. P. Hoenen SJ fundeerde hij de grondslag van de moderne fysica in de Thomistische wijsbegeerte. Veel gelezen was zijn Actio in distans en aether. In 1953 was Van Laer gasthoogleraar aan de Duquesne University in Pittsburgh. H.J. Koren, eveneens daar werkzaam en die hij kende van zijn gymnasiumtijd, vertaalde toen publicaties van Van Laer in het Engels. In 1976 ging hij met emeritaat.
Van Laer overleed op 15 februari 1989 te Oegstgeest.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Pierre Henri van Laer kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC-Knipselcollectie en Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.H. van Laer zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Laer, P.H. van’ vindt u het bedoelde materiaal.