Pol, W.H. van de

Archiefnummer: 462
Archiefnaam: POL
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1935-1980

Plaatsingslijst (pdf, 456 kB)

W.H. van de Pol (1897-1988), ca 1967

Ten geleide
W.H. van de Pol (1897-1988)
Willem Hendrik van de Pol werd geboren op 1 april 1897 te Nijmegen. Hij was aanvankelijk leraar aardrijkskunde te Zeist en studeerde theologie en filosofie in Utrecht. Hij was, Nederlands Hervormd opgegroeid, al vroeg tevens betrokken bij de Anglicaanse Gemeente in Utrecht waar hij in 1919 het vormsel ontving. Hij had een grote belangstelling voor liturgie en oecumene. Zijn dissertatie De kerk in het leven en denken van Newman (1936) ging over de Engelse kardinaal John Henry Newman die in 1845 overgegaan was tot de Rooms Katholieke kerk. In 1940 deed Van de Pol hetzelfde. Hij studeerde op aanraden van kardinaal De Jong, die hij adviseerde op het gebied van de oecumene, theologie in Nijmegen en werd in 1944 tot priester gewijd (hij was ongehuwd).

Speciaal voor hem werd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1948 de leeropdracht fenomenologie van het protestantisme en anglicanisme gecreëerd. Hij schreef een groot aantal boeken en artikelen over deze kerkelijke richtingen en over oecumene. Later publiceerde hij over de toekomst van de kerken in een geseculariseerde wereld: Het einde van het conventionele christendom (1966) en Het voortbestaan van kerk en christendom (1970). Hierin relativeerde hij de scheidslijnen tussen de christelijke kerken. In 1967 nam hij afscheid als hoogleraar. Zijn hele leven onderhield hij uitgebreide contacten met de Anglicaanse kerk. Van de Pol overleed te Nijmegen op 12 januari 1988.

Literatuur van en over W.H. van de Pol kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.H. van de Pol zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Pol, W.H. van de’ vindt u het bedoelde materiaal.