Prick, J.J.G.

Archiefnummer: 609
Archiefnaam: PRIC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1909-1978

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief van Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978) / Lodewijk Winkeler. (pdf, 106 kB) - In : Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978). Een werkzaam leven / Antoine Keijser e.a.. - Nijmegen : Valkhof Pers, 2009. - p. 91-110

Plaatsingslijst (pdf, 744 kB) vernieuwd januari 2014

Toespraak prof. Prick na het hijsen van de kapvlag op de nieuwbouw van het Neurologisch Instituut, 1972

Ten geleide
Joseph Jules Guillaume Prick (1909-1978)
Sjef Prick werd geboren in Maastricht. Als kind had hij al een grote belangstelling voor vlinders en bloemen. Hij leerde veel van de Limburgse broeder en kenner van geneeskrachtige kruiden Bernard Bierings. Hij volgde in Maastricht het Stedelijk Gymnasium en ging medicijnen studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Het artsexamen haalde hij in 1934. Hij nam waar voor de Maastrichtse huisarts W.H. Knippenberg, die hem tot zijn studie had geïnspireerd, maar ging in Amsterdam de specialisatie neurologie volgen. Hij promoveerde in 1938 bij B. Brouwer.
In 1940, vlak voor de bezetting, werd hij hoofd psychiatrie en neurologie aan het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen. Hij werd ook door hoogleraar in de rechten W.J.A.J. Duynstee gevraagd om les te geven in de forensische psychiatrie aan de Rooms-Katholieke Universiteit. De titel van zijn openbare les was: De forensische psychiatrie bezien vanuit een biologisch standpunt. Een uiting van zijn opvatting dat de klinische neurologie en psychiatrie niet zonder kennis van interne geneeskunde en biochemie kunnen. Hij werd ook benoemd tot hoogleraar psychologie, toen nog binnen de Letterenfaculteit, naast Th. Rutten. Het plan van de Radboudstichting om een medische faculteit op te richten, dat al in 1938 bestond, moest worden uitgesteld omdat tijdens de Duitse bezetting de Universiteit werd gesloten. Zijn inaugurale rede Het gevoelsleven benaderd van psychologische en neurophysiologische zijde, hield hij daardoor pas na de heropening in 1945. In deze periode kregen de plannen voor een medische faculteit vorm. In de oprichtingscommissie, waarin veel gediscussieerd werd over de filosofie voor de toekomstige Nijmeegse medische opleiding, zaten o.a. Prick, F.J.J. Buytendijk en J. Hoefnagels. Lang aarzelde de Radboudstichting over de vraag of er eerst een biologie-opleiding binnen wis- en natuurkunde moest komen of dat de medische opleiding de voorrang zou krijgen. Uiteindelijk werd tot het laatste besloten en kwam de Medische Faculteit tot stand. In 1954 werd Prick gewoon hoogleraar.
Zijn grote betekenis ligt op het vlak van psychosomatiek en antropologische geneeskunde. Hij bestudeerde het systeem van hypothalamus en hypofyse en de ziekte van Parkinson en dementie. Vernieuwend was de samenwerking tussen psychiatrie/neurologie en psychologie, die resulteerde in de eerste universitaire opleiding tot klinisch psycholoog. Jarenlang werkte het psychiatrisch/neurologisch instituut van Prick nog binnen Huize Brakkenstein, als dependance van het St. Canisiusziekenhuis. Hier ontwikkelde zich ook de neurochirurgie. In 1974 werd het nieuwe neurologisch instituut van het academische St. Radboudziekenhuis geopend, het hoogtepunt in Prick’s carrière. Hij overleed onverwachts, vier jaar later.
Prick wilde op de eerste plaats arts zijn een ’menslievend helper in menselijke nood’. Hij was ook van grote betekenis door zijn visie op en organisatie van de medische faculteit, waar hij vele dissertaties begeleidde. Zelf heeft hij ook veel gepubliceerd. Hij vervulde vele landelijke functies en was lid van belangrijke internationale psychiatrische genootschappen.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over J.J.G. Prick kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland en: Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978). Een werkzaam leven/ Antoine Keijser e.a.. - Nijmegen : Valkhof Pers, 2009 ISBN 978 90 5625 320 2
- Bibliografie: Grensverkenningen in de geneeskunde. Een thematische inleiding tot de bibliografie van Prof. dr. J.J.G. Prick (pdf, 140 kB) / Antoine Keijser; Bibliografie van prof.dr. J.J.G. Prick (pdf, 232 kB) / Hanneke Westhoff - Beide in: Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978). Een werkzaam leven / Antoine Keijser e.a.. - Nijmegen: Valkhof Pers, 2009.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.J.G. Prick zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Prick, J.’ vindt u het bedoelde materiaal.