Commissie van Beroep voor het Katholiek Kleuter-, Basis- en Buitengewoon Onderwijs in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archiefnummer: 672
Archiefnaam: CBHR
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1971-1980

Het archief bevat brieven, notulen en stukken betreffende behandelde zaken

Plaatsingslijst (pdf, 39 kB) vernieuwd oktober 2019