Katholiek Pedagogisch Centrum

Archiefnummer: 1110
Archiefnaam: KPC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1971-1994

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)


Ten geleide
Katholiek Pedagogisch Centrum (1971-1994)
Het Katholiek Pedagogisch Centrum werd in 1948 opgericht. Het was aanvankelijk gevestigd in Den Haag, later in Den Bosch. Het kwam voort uit de katholieke organisaties van onderwijzers en leraren en had als taak leiding te geven aan de verbetering en vernieuwing van het Nederlands schoolonderwijs. Het doel was pedagogisch passend onderwijs voor elk kind, door middel van een organisch onderwijsstelsel. Aanvankelijk werden conferenties gehouden en cursussen gegeven, vanaf 1956 werden lagere scholen door het Centrum begeleid om concrete vernieuwing tot stand te brengen. De school moest niet alleen leerinstituut zijn maar ook vorming geven aan de persoonlijkheid. Naast het bureau voor het L.O. waren er bureaus voor het V.H.M.O., het technisch- en huishoudonderwijs en het land- en tuinbouwonderwijs. Ook op deze takken van onderwijs had het Centrum een inspirerende invloed. Op sommige punten werd nauw samengewerkt met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum en het Pedagogisch Centrum van de Nederlandse Onderwijzersvereniging.

De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen dwingen het onderwijs steeds om te blijven veranderen. In de jaren '80 was er veel onzekerheid over de ontwikkeling van nieuwe schooltypes zoals het Voortgezet Basisonderwijs, de middenschool en het samensmelten van kleuter- en basisonderwijs. De politiek kon geen keuzes maken. Het leidde tot problemen bij schoolfusies en de al bestaande vraag naar de katholieke identiteit werd actueler. Hierin bood het KPC ondersteuning, maar het benadrukte de autonomie van de scholen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over het Katholiek Pedagogisch Centrum kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Katholiek Pedagogisch Centrum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholiek Pedagogisch Centrum’ vindt u het bedoelde materiaal. {Geluidsbanden]