Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen

Archiefnummer: 965
Archiefnaam: LEMI
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1947-2013

Plaatsingslijst (pdf, 397 kB)

B.A.G. Vroklage geeft onderwijs aan het Missiologisch Instituut van de KUN, 1948-1951

Ten geleide
Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen (1947-2013)
Al in 1930 werd het vak missiologie aan de Theologische Faculteit van Nijmegen onderwezen. Eerste lektor was Alph. Mulders, tevens docent aan het Groot-seminarie in Hoeven (N-Br.). In 1948 werd in Nijmegen het Missiologisch Instituut opgericht dat in 1963 in de faculteit werd geintegreerd. In 1973 ging de vakgroep Missiologie een post-academiale bijscholingscursus geven voor missionarissen die met verlof zijn. Dit op verzoek van het centraal Missionair Beraad, de Nederlandse Missieraad en van diverse stichtingen. Vóór die tijd werd deze cursus verzorgd door het Missiologisch Instituut.

Vanaf 1977 werd het vak ook gegeven aan de  Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. De faculteit in Nijmegen en de Universiteit in Heerlen hadden lange tijd een relatief groot aantal formatieplaatsen voor het vak. Er werden theologen gevormd die leidende functies vervullen in missionaire organisaties in binnen- en buitenland. Als gevolg van het niet tot stand komen van nauwe samenwerking of een fusie kon in Nijmegen in 1990 nog maar een halftime hoogleraar en een halftime medewerker voor de missiologie uit eigen middelen worden betaald. In 1993 werd in Heerlen de Stichting Missiologisch instituut opgericht. Aan de Kath. Universiteit van Nijmegen bestaat nu (2018) het Nijmeegs instituut voor Missiewetenschappen (Nijmegen Institute for Mission Studies NIM) als onderdeel van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.
Zie ook het KDC-archief van J.J.E. van Lin, grondlegger in 1993 van het Nijmeegs Instituut voor Missiologie.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Missiologie Nijmegen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Missiologie zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Missiologisch Instituut’ vindt u het bedoelde materiaal.