Nijmeegs Universiteitsblad

Archiefnummer: 193
Archiefnaam: NUB
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1976

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)


Ten geleide
Nijmeegs Universiteitsblad (1951-1976)
In 1952 werd de Stichting Nijmeegs Universiteitsblad opgericht. Doel was "het uitgeven of doen uitgeven van een blad, teneinde de band tussen docenten, reünisten en ambtenaren der RK Universiteit en allen die in de RK Universiteit belang stellen, te versterken." In de periode 1952-1969 vonden er meerdere malen statutenwijzigingen plaats. Voorganger van het blad was Vox Carolina : Nijmeegsch studenten-weekblad, dat verscheen van 1927 tot 1951.

Zie voor de geschiedenis van het blad: Het Nijmeegs Universiteitsblad tussen preek en porno: De ontwikkeling van een braaf universiteitsblad naar een radicaal studentenblad (Erasmusplein 12(2001), nr. 1)

Literatuur van en over het Nijmeegs Universiteitsblad kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nijmeegs Universiteitsblad’ vindt u het bedoelde materiaal.