Nijmegen International Students Club

Archiefnummer: 1035
Archiefnaam: NISC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1965-1982

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)

Nijmegen International Students Club, lustrum 1976

Ten geleide
Nijmegen International Students Club (1965-1982)
De Nijmegen International Students Club (N.I.S.C.) is officieel opgericht in 1966, maar haar werkzaamheden zijn het jaar daarvoor al van start gegaan. De N.I.S.C. was een vereniging van buitenlandse en Nederlandse studenten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen die, in samenwerking met de Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen van de Universiteit [zie het KDC-archief van de Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen] de belangen van buitenlandse studenten behartigden. De N.I.S.C. had zich tot doel gesteld om enerzijds de nieuwkomers te helpen bij de introductie in de Nederlandse maatschappij en anderzijds een thuishaven te zijn, een plek waar je eens per week je vrienden kunt ontmoeten. Het trefcentrum was gevestigd aan de St. Annastraat 142 te Nijmegen. Voor veel studenten werd dit een tweede thuis.

Elk jaar trad een nieuw bestuur aan met een programma van activiteiten, waarbij in de beginjaren autorally’s, feesten en filmavonden overheersten. Na 1970 kwam het accent meer te liggen op sport. Er ontstond een honkbalteam (N.I.S.C.’71), een softbal- en basketbalteam (Niscats en N.I.S.C.‘72) die vele successen hebben behaald.

Als studentenvereniging is de N.I.S.C. in 1977 opgeheven, nadat het bestuur niet langer naar behoren functioneerde. De verantwoording voor buitenlandse studenten is toen in handen gekomen van de Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen. Het nieuwe beleid dat ontstond voor buitenlandse studenten is te lezen in de Nota Voorzieningen voor buitenlandse studenten die in 1977 verscheen. De naam N.I.S.C. is blijven bestaan, maar dan als afkorting van Nijmegen International Sport Club.

Literatuur van en over Nijmegen International Students Club kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nijmegen International Students Club’ vindt u het bedoelde materiaal.