Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin

Archiefnummer: 40
Archiefnaam: VKUL
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1958-1985

Plaatsingslijst (pdf, 157 kB)

Ontvangst van een groep studenten en medewerkers van de Kath. Universiteit van Lublin (Polen) door de rector magnificus P. Wijdeveld (links) in de mensa, 1979

Ten geleide
Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin (1958-1985)
De Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin in Polen werd opgericht op 22 januari 1959 te Nijmegen met als doel de behartiging van de belangen van het hoger onderwijs in Polen.
De Stichting bevorderde de contacten tussen de Katholieke Universiteit van Lublin en andere universiteiten en hogescholen in Europa, verstrekte  studiebeurzen aan studenten uit Polen en zamelde boeken, instrumenten en gelden in. In de Stichtingsacte, nr. 1 van de plaatsingslijst, is het doel omschreven. Het eerste bestuur bestond uit: prof.mr. D. van Eck, voorzitter, drs. J.A. Betley, secretaris en drs. J.A.M. Engelen, penningmeester. Onder dit bestuur heeft de stichting gewerkt tot ongeveer de opheffing in 1970. Mede door het vertrek van Betley naar Canada en de dood van prof.mr. D. van Eck hielden de activiteiten op, zodat men, toen er een nieuwe voorzitter gekozen moest worden, besloot de Stichting op te heffen.
Er was een zeer goede samenwerking met de Sint Radboudstichting, die verschillende beurzen gaf aan Poolse studenten. In 1959 werd een grote actie georganiseerd voor het inzamelen van gelden voor een autobus voor de universiteit van Lublin.
Van 1970-1976 werd de uitwisseling van Poolse studenten verzorgd door de Nijmeegse Universitaire Stichting voor Buitenlandse Studiebetrekkingen (NUSBS), en werd de correspondentie gevoerd door dr. J.T. Willemsen, hoofd bureau NUSBS.
In 1976 wilde men weer overgaan tot een eventuele (her-)oprichting van een "Stichting Vrienden van de Katholieke Universiteit te Lublin", met als secretaris M.A.M. Meuwissen-Panhuysen, zodat na deze datum deze naam ook veel voorkomt bij de correspondentie.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Vrienden van de Katholieke Universiteit van Lublin’ vindt u het bedoelde materiaal.