Vakgroep Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen

Archiefnummer: 818
Archiefnaam: VGES
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1954-1997

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief Sectie, later Vakgroep geschiedenis van de Katholieke, later Radboud Universiteit bestaat uit stukken die afkomstig zijn van het secretariaat en het bestuur. Daarbij gaat het voornamelijk om brievenboeken en correspondentie alsmede verslagen van vergaderingen. In 1996 is een eerste deel geïnventariseerd en een aanvulling daarop in 2005. Waardering en selectie van dit archief werd bemoeilijkt door het feit dat er voor vakgroepen geen selectielijsten bestaan. In 2005 is bij de aanvulling gekozen is voor de volgende aanpak:
Stukken betreffende colleges, scriptiebegeleiding en andere direct onderwijsgerelateerde werkzaamheden bevinden zich in de verzamelingen van de betreffende hoogleraren en docenten. Als deze geen eigen verzameling hebben zijn zij opgenomen in het archief van de vakgroep. Dit betreft college van Ramakers, Rossen Salzman, Van Zuthem en Zwart.
Als van een hoogleraar of docent wel een eigen archief of verzameling aanwezig is zijn daaruit die stukken afgescheiden die betrekking hebben op taken en werkzaamheden van de betreffende persoon als bestuurder van de vakgroep in brede zin en opgenomen in het vakgroeparchief. Dit betreft met name de hoogleraren De Schepper en Klep en de docenten A.E.M. Jansen, P.Geurts en G. Mans.
Eveneens is opgenomen het archief van een werkgroep die in 1996 het congres “Vrede van Munster” heeft georganiseerd. De administratieve werkzaamheden ervoor werden uitgevoerd door het secretariaat van de vakgroep geschiedenis.

Plaatsingslijst (pdf, 1,2 MB)

Literatuur van en over de Vakgroep Geschiedenis KUN kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Vakgroep Geschiedenis van de Kath. Universiteit Nijmegen’ vindt u het bedoelde materiaal.