Onderwijs en wetenschappen

Archivalia van personen

Ariëns, E.J. (1918-2002), hoogleraar farmacologie en toxicologie aan de Kath. Universiteit Nijmegen
z.j., ... m.

Beekmans, Jeanne, studente pedagogiek en psychologie
1952-1971, 0,62 m.

Bellon, K.L. (1891-1957), hoogleraar godsdienstgeschiedenis en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1901-1957, 0,12 m.

Bruch, A., theosoof; filosoof
1909-1945, 0,12 m.
NB: Zie ook de archivalia van A.J. Resink.

Calon, P.J.A. (1905-1973), hoogleraar ontwikkelingspsychologie, psychodiagnostiek en karakterologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); directeur van het Psychologisch Laboratorium van de KUN
1950-1957 (1971), 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Christen, N. , pedel van de Katholieke Universiteit Nijmegen,
1923-1968, 1,62 m.

Cornelissen, J.D.M. (1893-1947), historicus, hoogleraar en rector-magnificus aan de Kath. Universiteit Nijmegen
1935-1950, 0,125 m.

Duffhues, T. (1953-...), onderzoeker van katholieke organisatiestructuren, adviseur bij land- en tuinbouworganisaties
1980-1987, 0,75 m.

Eck, D. van (1911-1968), hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en criminologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1952-1968, 0,37 m.

Ex, J.H. (1922-), psycholoog; medewerker van het Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1955-1964, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Fortmann, H.M.M. (1912-1970), priester; hoogleraar algemene en vergelijkende psychologie van cultuur en godsdienst aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1958-1970 (1972), 0,625 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Gerritsen, G.W.J. (1897-1960), leerling van de kweekschool te Hilversum
1913-1915, 0,12 m.

Geurts, P.A.M. (1914-1994), franciscaan; wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de lerarenopleiding van de historische afdeling van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1885-1992, 3,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Gielen, J.J. (1898-1981), minister van O, K en W, vice-voorzitter van de Katholieke Volkspartij; hoogleraar praktische pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1930-1948 (1981), 0,25 m.

Ginneken, J.J.A. van (1877-1945), jezuïet; hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1908-1945 (1980), 2,62 m.

Goor, A.C.J. van , bioloog; onderzoeker van de evolutie
1910-1921, 0,25 m.

C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en Christendom
1982-1994, 0,37 m.

Heesbeen, J.L.L., kloosternaam: Remigius; lid van de congregatie der Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid (Fraters van Tilburg); actief in het muziekonderwijs; lid van de oecumenische werkgroep Kind in de Derde Wereld
1934-1985, 0,37 m.

Kenter, J.J. , leraar Duits te Hilversum, Scheveningen en Utrecht; bestuurslid van de Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint LebuÆnus
1910-1974, 0,37 m.
NB: Deze archivalia bevatten ook stukken van Kenters vrouw, Maria Tulp, bestuurslid van de Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, afdeling Utrecht en Hilversum.

Kessel, R. van (1929-1993), hoogleraar aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht; lid van de werkgroep rond de bisschoppelijke vastenbrief 'Mens in de Arbeid'
1942-1993, 1,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Klaassen, W.J.M. (1947-), lid van de sectieraad Klassieken, van de commissie Extra-universitaire Onderwijszaken en van de centrale studiecommissie Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1968-1971, 0,25 m.

Klep, P.M.M. (1948-), hoogleraar sociaal-economische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1966-2004. 25 m.*

Kremers, J. (1933-), lector en hoogleraar psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN); adjunct-directeur van het Psychologisch Laboratorium van de KUN
1961-1965, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Kruize,C.M. , onderzoeker van de Franse schrijver J.K. Huysmans
1869-1972, 0,37 m.

Lande, R.V.E. van der, lid van het bestuur van de Stichting Oud-leerlingen Katwijk (SOK van Katwijk de Breul, 1976-1996, 0,25 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Leijten, Jan (1926-2014), hoogleraar rechtswetenschappen aan de Kath. Universiteit, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
z.j., ... m.

Mesker, P. (1905-1985), lid (van de Sociale Studie Club) van de Roomsch-Katholieke Studenten Vereniging Veritas te Utrecht
1927-1932, 0,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Moorsel, P.P.V. van, (1931-1999), priester; hoogleraar geschiedenis van de oud-christelijke kunst aan de Universiteit Leiden,
1904-1916 [1948, 1960], 0,25m

M.H. Mulders, (1905-1989), redemptorist; professor aan het philosophicum-theologicum te Wittem
1929-1970, 1,5 m.

Munkhof, Fran van den, 1952-...), lerares, theoloog, districtskatecheet
1949-2013, 2,125 m.

Nuyens, W.J.F., (1823-1894)
1846-1909, 0,25 m.

Peters, J.A.J. (1909-1961), redemptorist; professor in de filosofie aan het philosophicum-theologicum te Wittem; hoogleraar kenleer en metaphysiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1912-1961, 2,37 m.

Pluym, J.M.M. van der, secretaris van de Katholieke Jong Studentenbeweging; lid van de discussiegroep Kritische Vakbondsbestuurders
1937-1980, 0,12 m.

Poelhekke, J.J. (1913-1985), historicus, directeur van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, opvolger van L.J. Rogier in Nijmegen
1793, 1950-1993, 1 m.

Pompen, C.G.M. (1879-1967), kloosternaam: Aurelius; student Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
1911-1922, 0,12 m.

Pouwer, Jan (1924-2010), als etnoloog werkzaam in Ned. Nieuw-Guinea, hoogleraar aan de Univ. van Amsterdam, wetensch. hoofdmedewerker aan de Kath. Universiteit Nijmegen
z.j., 2,75 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Raedts, P.G.J.M. (1948-2021). Van 1983-1997 docent Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen en Reformatie achtereenvolgens in Utrecht en Leiden. Tussen 1994 en 2013  hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis in Nijmegen. Tot eind jaren negentig Jezuïet. 1967-2019. 1,75 m.

Resink, A.J. , theosoof; filosoof
1911-1944, 0,12 m.
NB: Zie ook de archivalia van A. Bruch.

Ritzen, J.M.H. (1877-1946), student Duits aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1843-1932, 0,37 m.

Roes, J.H. (1939-2003), Oprichter en directeur KDC en hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
z.j., 1953-2004, 1,25 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Ruygers, H.J.C.M.G. (1913-1989), hoogleraar aan de KU-Nijmegen, vicaris van bisschop Ernst van Breda.
1952-1984, 0,75 m.

Sanders, A.A.M. (1908-1976), rector van het Piusconvict; hoofd van de zielzorg van het Sint Radboud-ziekenhuis te Nijmegen, directeur van het Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen.
1958-1974, 1 m.

Schoonenberg, P.J.A.M. (1911-1999), hoogleraar theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
1955-1969, 0,75 m.

Schrijnen, J.C.F.H. (1869-1938), eerste rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1918-1929, 0,62 m.
NB: Zie ook het archief van C.A.E.M. Mohrmann.

Smits, M., onderzoeker, auteur van o.a. 'Boeren met beleid'; actief binnen de KNBTB
1990-1997, 0,62 m.

Smulders, A.J.M. (1913-2010), lid van het medisch dispuut van de Rooms-Katholieke Studenten Vereniging Veritas te Utrecht
1929-1967 (1987), 0,25 m.

Strasser, S. (1905-1991), hoogleraar wijsgerige psychologie en antropologie, normatieve pedagogiek en geschiedenis van de pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1946-1984, 2,12 m.*
NB: Gedeeltelijk op microfilm, gedeeltelijk in copie aanwezig.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Struycken, A.V.M., hoogleraar internationaal privaatrecht, vergelijkend privaatrecht en burgerlijk recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
1967-2001, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Struyker Boudier, C.E.M. (1937-2015), hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, pastoor te Malden
1895-2008, 3,875 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Teeuwen, S.W.J. (1892-1960), leraar aan het Bisschoppelijk College te Roermond; rector van het Pius-convict te Nijmegen
1905-1960, 0,25 m.

Velden, H.E.J.M. van der (1883-1923), leraar te Zwolle en Nijmegen; lid van de Voorlichtingscommissie van de Sint Radboudstichting, eerste bibliothecaris van de bibliotheek der Katholieke Universiteit
1904-1943, 0,12 m.

Vijftigschild, W. waarnemend directeur van het Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1948-1952, 0,12 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Welie, B.F.E. van (1895-1977), promovendus in de theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1936-1937 (1977), 0,12 m.