Bellon, K.L.

Archiefnummer: 270 
Archiefnaam: BELK
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1901-1957

Het archief bevat redes en preken.

Plaatsingslijst (pdf, 201 kB) vernieuwd juli 2019

K.L. Bellon (1891-1957)

Ten geleide
Karel Leopold Bellon (1891-1957)
Karel Bellon werd geboren te Oppuurs in België. Hij volgde het college in Boom, waar toen nog alle lessen in het Frans werden gegeven.  Hij ging naar het seminarie in Mechelen en werd in 1915 tot priester gewijd en benoemd tot leraar aan het klein  seminarie in Mechelen. Hij studeerde verder aan de Universiteit van Leuven.
In 1928 werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de vakken Godsdienstgeschiedenis, Godsdienstwijsbegeerte  en, na de Tweede Wereldoorlog als opvolger van Titus Brandsma, Wijsbegeerte der geschiedenis. Ten behoeve van het onderwijs publiceerde hij de handboeken Inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap, herdrukt als Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap, Inleiding tot de godsdienstwetenschap en Godsdienstwijsbegeerte.
Het thema dat hem steeds meer ging boeien was de zin van de geschiedenis, hij publiceerde bijv. over Giambatista Vico, en aan de zin der geschiedenis wijdde hij zijn laatste artikel in Studia Catholica.
Bellon was een beminnelijk man die zich niet boven anderen stelde. Hij bleef zich ook altijd priester voelen die pastorale taken op zich nam. Hij overleed in 1957 in Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over K.L. Bellon kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- (gedeeltelijke) Bibliografie in KDC-Knipselcollectie.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over K.L. Bellon zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bellon, K.L.’ vindt u het bedoelde materiaal.