Calon, P.J.A.

Archiefnummer: 807
Archiefnaam: CALO
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1950-1957 (1971)

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 661 kB) vernieuwd augustus 2018

P.J.A. Calon (1905-1973)

Ten geleide
Petrus Johannes Augustinus Calon (1905-1973)
Calon werd geboren te Oud-Beijerland en groeide op in Amersfoort. Hij ging naar het seminarie van de Redemptoristen in Roermond, later Vaals en studeerde bij hen filosofie in het klooster te Wittem. Al vroeg bleek zijn literaire aanleg. Hij ontving in 1928 de lagere wijdingen, maar is geen priester geworden. Zijn grote gevoeligheid deed hem andere wegen gaan, maar zijn vertrek uit Wittem werd daar als verlies gevoeld. Hij ging in Parijs studeren bij Maritain en in de school van Charcot aan de Sorbonne neurologie en psychiatrie bij Pierre Janet. Daarna studeerde hij in Bonn kinderpsychopathologie. Vanwege de opkomst van de nazi’s uitgeweken naar Innsbruck en Wenen, studeerde hij verder in psychologie en psychoanalyse. Hij leerde in Oostenrijk zijn vrouw kennen. In 1938 ging hij naar Nijmegen, waar hij in 1940 afstudeerde in de wijsbegeerte, hoofdrichting psychologie. Hij werd assistent van prof. F.J.Th. Rutten in diens psychologisch laboratorium. Onder invloed van Rutten werd hij ontwikkelingspsycholoog, gespecialiseerd in kinderpsychologie. De samenwerking met prof. J.J.G. Prick leidde er uiteindelijk toe dat in de na de oorlog opgerichte medische faculteit de psychologie deel uitmaakte van de medische opleiding tot neuroloog en psychiater en dat omgekeerd psychiatrie werd betrokken bij de nieuwe opleiding tot klinisch psycholoog. Dit idee werd ook sterk gestimuleerd door de psycholoog F.J.J. Buytendijk. Zo werd Calon in 1942 eerste psycholoog van het zenuwpaviljoen in het Nijmeegse Canisiusziekenhuis, dat bedoeld was als universitaire kliniek. Door de oorlogsomstandigheden liep dit echter anders en ontstond de medische faculteit in Nijmegen pas na de oorlog. Als kinderpsycholoog werd hij ook benoemd aan het paedologisch instituut van de St. Maartenskliniek in Groesbeek. In 1950 promoveerde hij bij Prick op het proefschrift Over de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen bij aangeboren of vroegverworven doofheid. In 1951 werd hij hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie en de medische psychologie. Hij richtte de afdeling medische psychologie van het Radboudziekenhuis op en was daarvan tot 1971 hoofd. De zo tot stand gekomen samenwerking tussen psychiatrie en psychologie was een novum voor de Nederlandse medische faculteiten. Het paste in de antropologisch georiënteerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit.
Als ontwikkelingspsycholoog publiceerde hij o.m. De jongen. Zijn antropologie wilde steeds het geheel van de mens als tegelijk stoffelijk en geestelijk wezen zien. Zijn publicaties gaven ook, vanuit de psychologie, een bijdrage aan de ethiek. Calon was een groot mensenkenner en een scherp observator van het menselijk gedrag.
Calon moest in 1971 wegens ziekte afscheid nemen van de faculteit en hij overleed twee jaar later.
Bron: In memoriam door J.J.G. Prick; Knipselcollectie KDC.

Literatuur van en over P.J.A. Calon kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.J.A. Calon zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Calon, P.J.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.