Gielen, J.J.

Archiefnummer: 255
Archiefnaam: GIEL
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1930-1948 (1981)

De archivalia hebben vooral betrekking op zijn tijd als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Verder artikelen, brieven van Pieter van der Meer de Walcheren en briefwisseling met Henriëtte Roland Holst.

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)

J.J. Gielen (1898-1981)

Ten geleide
J.J. Gielen (1898-1981)
Josephus Johannes Gielen werd geboren in Rucphen (N.Br.). Hij volgde de RK kweekschool in Bergen op Zoom en Breda en de RK Leergangen te Tilburg en studeerde Germaanse Philologie aan de Universiteit van Gent, waar hij promoveerde op De wandelende jood in de volkskunde en letterkunde. Hij was onderwijzer aan de RK lagere school te Sint Willibrord, leraar Nederlands en Geschiedenis, schooldirecteur, inspecteur en hoofdinspecteur van het lager onderwijs en minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 1946 tot 1948 in het eerst kabinet Beel. Tot 1949 was hij Tweedekamerlid  voor de KVP en van 1956-1966 was hij lid van de Eerste kamer. Hij was ook vice-voorzitter van de KVP en redacteur van het blad Opvoeding. Daarnaast was hij van 1949 tot 1968 hoogleraar praktische pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Tijdens zijn ministerschap maakte hij een einde aan het begin van onderwijs- en cultuurvernieuwing door zijn voorganger Van der Leeuw. Door de confessionelen was deze gezien als bedreiging voor het bijzonder onderwijs en daarom had de KVP het ministerschap opgeëist. Hij reorganiseerde het departement, ontsloeg vele ambtenaren en regelde een wettelijke subsidie voor het bijzonder hoger onderwijs. Hiermee kreeg de volledige gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs haar beslag.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.J. Gielen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

Literatuur van en over J.J. Gielen kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum en in KDC-Knipselcollectie.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Gielen, J.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.