Ginneken, J.A. van

Archiefnummer: 199
Archiefnaam: GINN
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1908-1945 (1980)

Plaatsingslijst (pdf, 289 kB) vernieuwd juli 2018

J.J.A. van Ginneken (1877-1945)

Ten geleide
J.J.A. van Ginneken SJ (1877-1945)
Jacobus Johannes Antonius van Ginneken werd geboren op 21 april 1877 te Oudenbosch. Hij trad in 1895 in bij de jezuïeten. Hij studeerde letteren en taalkunde te Leiden en theologie te Maastricht. In 1907 promoveerde hij op Grondbeginselen der psychologische taalwetenschap. Hij werd in 1910 tot priester gewijd. Jac. van Ginneken was tot 1913 leraar aan het Canisiuscollege te Nijmegen. Als vurig apologeet hield hij vanaf 1917 lezingen en retraites voor andersdenkenden over het katholicisme en hoewel voorgedragen als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, kostte dit hem zijn  benoeming. In 1923 werd hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indo-Germaanse taalwetenschap en het Sanskriet. Van 1924 tot 1927 was hij hoofdredacteur van De Nieuwe Eeuw. Daarnaast was hij oprichter en hoofdredacteur van Onze Taaltuin (1932-1942). Als taalkundige stond hij ook open voor een biologisch-genetische verklaring van de taalontwikkeling wat hem op kritiek uit Rome kwam te staan, die hij welsprekend weerlegde. Hij was geen acribisch filoloog, maar ging meer intuïtief te werk.
Behalve op het gebied van de taalkunde publiceerde hij veel over het auteurschap van de Navolging van Christus, volgens hem geschreven door Geert Groote. Hij was de oprichter van de Vrouwen van Bethanië, de Vrouwen van Nazareth en de Kruisvaarders van Sint Jan. [Zie het KDC-archief van de Vrouwenbeweging De Graal Nederland.] Jac. Van Ginneken stierf op 20 oktober 1945 te Nijmegen.

Literatuur van en over J.J.A. van Ginneken kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum en in KDC-Knipselcollectie
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.J.A. van Ginneken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Ginneken, J.J.A. van’ vindt u het bedoelde materiaal.