C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en Christendom

Archiefnummer: 1123
Archiefnaam: HACT
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1982-1994

Het archief bevat stukken afkomstig van de langjarige coördinatrice van de inleidingscursus, Angelique Wegman-Dirks, alsmede stukken die zijn afgescheiden uit het KDC-archief van Catharina Halkes. Het gaat vooral om readers en syllabi van colleges, verslagen van vergaderingen van de stuurgroepen en correspondentie van de coördinatrice.

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)


Ten geleide
C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en Christendom (1982-1994)
Tijdens een docentenoverleg van de Theologische Faculteit van de KU Nijmegen in 1982 introduceerde Catharina Halkes haar initiatief om een theologie-cursus in te richten voor de vele belangstellenden, met name vrouwen, die haar college Feminisme en Christendom volgden. De eerste experimentele cursus startte in januari 1983 en werd verzorgd vanuit de onderwijs- en onderzoeksopdracht van mw. Halkes, Feminisme en Christendom. De cursus omvatte zes semesters waarin de volgende (of vergelijkbare) onderwerpen werden behandeld:

  1. Wordingsgeschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament
  2. Geschiedenis van het Christendom
  3. Fundamentele thema's in de feministische theologie
  4. Exegese van het Markus- en Lucasevangelie
  5. Thema's uit de moraaltheologie
  6. Ecclesiologie en pastoraat

De cursus werd afgerond met de uitreiking van een getuigschrift door de decaan van de faculteit. De cursus werd in totaal zes keer gegeven, vanaf 1985 als een extra-curriculaire onderwijsvoorziening van de Theologische Faculteit. Voor absolventen werden verschillende vervolgcursussen aangeboden. De inhoudelijke invulling van de cursussen was vanaf 1986 in handen van twee stuurgroepen, een voor de inleidingscursussen en een voor de vervolgcursussen. De practische organisatie was in handen van een de coördinatice Angelique Wegman-Dirks.

Literatuur van en over Catharina Halkes kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.J.M. Halkes zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Halkes, C.’ vindt u het bedoelde materiaal.


Catharina Halkes (1920-2011)