Leijten, Jan

Archiefnummer: 1427
Archiefnaam: LEIJ
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

Jan Leijten (1926-2014)
Jan Cornelis Maria Leijten werd geboren op 14 januari 1926 te Etten-Leur. Hij volgde het Gymnasium in Roosendaal, deed zijn doctoraal examen Rechten in 1951 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, was advocaat en procureur, rechter in Den Bosch en raadsheer aan het gerechtshof in Arnhem. Van 1969 tot 1975 was hij hoogleraar Inleiding in de rechtswetenschappen aan de Kath. Universiteit, als opvolger van prof. F.F.X. Cerutti. Een nieuw onderdeel werd de rechtssociologie. In 1975 werd hij in Nijmegen buitengewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht. Van 1981 tot 1996 was Leijten Advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij was redacteur van Te elfder ure en zat in de redactie van het Nederlands juristenblad. Hij publiceerde ca. 300 juridische artikelen en 12 boeken.
Leijten overleed op 4 mei 2014 te Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over J.C.M. Leijten of Jan Leijten kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografische gegevens in KDC-Knipselcollectie

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Leijten, J.C.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.