Munkhof, Fran van den

Archiefnummer: 1348
Archiefnaam: MUNK
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1949-2013

Het archief bevat voornamelijk stukken uit haar werkzame leven vanaf het moment dat zij begon aan haar studie Theologie. Daarnaast bevat het ook enkele stukken betreffende de werkzaamheden van haar echtgenoot.

Plaatsingslijst (pdf, 159 kB)


Ten geleide
Fran van den Munkhof (1952-...)
Francisca Maria Henrica Wilhelmina (Fran) van den Munkhof werd geboren op 2 mei 1952 te ’s-Hertogenbosch. Na haar middelbare school volgde zij een opleiding tot lerares in het basisonderwijs en behaalde daarna, naast haar werkzaamheden als invalkracht in het basisonderwijs, docentendiploma’s voor het middelbaar onderwijs voor de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde.
In de jaren 1972-1981 volgde ze naast een deeltijdbaan in het middelbaar onderwijs de opleiding Theologie MO-A (Katechese) aan de Theologische Faculteit te Tilburg. In deze periode ging zij ook werken als distriktskatecheet bij de Stichting Schoolkatechese van het dekenaat Oss. In de jaren 1981-1985 voltooide zij de experimentele pastorale opleiding (EPO, MO-B) aan de Theologische Faculteit en volgde vervolgens een Kadercursus Franciscaanse Spiritualiteit.

Na twaalf jaar distriktskatecheet te zijn geweest in Oss, werkte zij drie jaar parttime als docente bij het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (IVO) te Tilburg. Hierna werd zij weer distriktskatecheet, dit keer bij de Stichting Schoolkatechese Dekenaat Zaltbommel. Vanaf begin 2001 is zij werkzaam als distriktskatecheet/identiteitsbegeleider bij de Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL) te Gemert.

Fran van den Munkhof is gehuwd met Cees Buts, eveneens theoloog en als docent Levensbeschouwing werkzaam in het middelbaar onderwijs.
Bronnen: archief (voornamelijk inv.nr. 49)

Literatuur van en over Fran van den Munkhof kunt u vinden in RUQuest.