Raedts, P.G.J.M.

Archiefnummer: 1451
Archiefnaam: RAED
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1967-2019
Omvang: 1,75 m.

Plaatsingslijst: link naar de beschrijvingen in de online kdc-catalogus

afbk-6b0811 'prof. Raedts' met toga en baret

'prof. Raedts' met toga en baret. AFBK-6b0811, collectie KDC

Ten Geleide

P.G.J.M. (Peter) Raedts werd geboren in Heerlen. Hij trad in 1966 in bij de Jezuïeten en studeerde middeleeuwse geschiedenis en middeleeuwse filosofie in Utrecht en vervolgens theologie in Amsterdam. In 1984 promoveerde hij in Oxford. Van 1983-1997 was hij docent Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen en Reformatie in Utrecht en daarna in Leiden. In 1994 werd hij hoogleraar in Nijmegen. Eind jaren negentig trad hij uit de Jezuïetenorde. In 2013 ging hij met emeritaat. Na zijn pensionering gaf hij gastcolleges en adviseur van Museum Catharijneconvent. Hij overleed in Utrecht aan de gevolgen van een val.

Na zijn overlijden is het archief geschonken aan het KDC. Privé-correspondentie is niet bewaard gebleven. Het archief bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden op gebied van onderwijs en onderzoek alsmede zijn deelname aan verschillende besturen en redacties.

Literatuur

B. Roest (red.), De last der geschiedenis : beeldvorming, leergezag en traditie binnen het historisch metier (liber amicorum, Nijmegen 2013). https://ru.on.worldcat.org/oclc/865001156