Sanders, A.A.M.

Archiefnummer: 265
Archiefnaam: SANA
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1958-1974

Het archief bevat o.m. stukken m.b.t. het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) en het ziekenhuiswezen.

Plaatsingslijst (pdf, 180 kB)

A.A.M. Sanders (1908-1976), rector van het Piusconvict; hoofd van de zielzorg van het Sint Radboud Ziekenhuis te Nijmegen

Ten geleide
A.A.M. Sanders (1908-1976)
Aloysius Alphonsus Maria Sanders werd geboren te Den Haag op 6 september 1908. In 1936 werd hij te Haarlem tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Oegstgeest en van 1945 tot 1960 rector van de St. Jacobusstichting en de St. Ursulakliniek in Wassenaar. Van 1958 tot 1965 was hij rector aan het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen. Sanders werd in 1967 wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de faculteit der Geneeskunde van de Kath. Universiteit.
In 1960 benoemde kardinaal Alfrink hem tot bisschoppelijk commissaris bij het Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen, Geestelijk Adviseur (later directeur) van de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen en rector van het Pius-convict te Nijmegen, waar hij in 1971 afscheid nam. Sanders overleed op 8 november 1976 te Nijmegen.
Bron: KDC-collectie priesterprentjes en plaatsingslijst

Literatuur van en over A.A.M. Sanders kunt u vinden in de Catalogus RU.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.A.M. Sanders zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Sanders, A.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.