Schoonenberg, P.J.A.M.

Archiefnummer: 64
Archiefnaam: SCHP
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1955-1969

Plaatsingslijst (pdf, 114 kB)

Prof. Schoonenberg bij de overhandiging van het boek 'Denken naar God toe' in Chalet Brakkenstein Nijmegen, 1992

Ten geleide
P.J.A.M. Schoonenberg (1911-1999)
Piet Schoonenberg werd geboren op 1 oktober 1911 te Amsterdam. Hij studeerde aan de Theologische Faculteit van de Jezuïeten te Maastricht, waar hij in 1948 promoveerde in de godgeleerdheid. Schoonenberg was verbonden aan het Berchmanianum te Nijmegen. In 1964 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid van de Kath. Universiteit Nijmegen. In 1976 ging hij met emeritaat. Sindsdien gaf hij gastcolleges in de VS.

Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen, waaronder: Het geloof van ons doopsel (1955) en Gods wordende wereld (1962). Uit de titel Hij is een God van mensen (1969) blijkt al dat hij wars was van een rigide dogmatiek en aansloot bij het moderne levensgevoel.
Evenals Edward Schillebeeckx werd Schoonenberg door het Departement van de geloofsleer in Rome aangesproken op zijn opvattingen over Christus. De generaal overste van de Jezuïeten hield in 1985 de publicatie van zijn boek over Christologie en de geschiedenis van de opvattingen over de drieëenheid tegen. Hij verweerde zich niet; Pieter van der Ven noemde hem in een in memoriam een van de knapste, maar zeker de zachtmoedigste van de Nederlandse theologen. In 1991 verscheen door hulp van vrienden van vooral buiten de Jezuïetenorde De Geest, het Woord en de Zoon toch. Schoonenberg overleed in 1999.

Literatuur van en over Piet Schoonenberg kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in KDC Knipselcollectie.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.J.A.M. Schoonenberg zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Schoonenberg, P.J.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.