Strasser, S.

Archiefnummer: 479
Archiefnaam: STRA
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1946-1996

Het archief bevat bijna uitsluitend correspondentie met collega's.
N.B. Volgens testamentaire beschikking is het archief overgebracht naar de universiteit van Pittsburgh (Verenigde Staten); van het archief is 2 meter via microfilm toegankelijk, 0,12 meter via kopieën

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 742 kB) [vernieuwd juli 2018]

Stephan Strasser. Olieverfportret W.C.J.E. Hartman

Ten geleide
Stephan Strasser (1905-1991)
Strasser werd geboren te Wenen. Hij studeerde moderne filologie, filosofie en psychologie te Wenen, welke laatste studie hij in Dijon voortzette. Hij promoveerde in 1932 en werd daarna leraar, eerst in Wenen en vanaf 1938 in Leuven. (Hij verliet Oostenrijk vanwege de Anschluss van de Nationaal-socialisten). In 1942 werd hij te Leuven medewerker van het Husserl-archief. Daarnaast studeerde hij aan de Leuvense universiteit verder in de thomistische filosofie. Na korte tijd werkzaam te zijn geweest als docent aan de Sociale School te Heverlee en aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde te Brussel, aanvaardde hij in 1947 de functie van buitengewoon hoogleraar in de wijsgerige psychologie en antropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het jaar daarop werd hij gewoon hoogleraar, terwijl zijn leeropdracht werd uitgebreid met de normatieve pedagogie en de geschiedenis van de pedagogie.
Zijn voorkeur voor de fenomenologische methode blijkt uit zijn nauwkeurige waarneming der psychologische verschijnselen gecombineerd met een strenge redeneertrant. Strasser was een specialist in Husserl, wiens Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (1950) hij uitgaf en inleidde.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Stephan Strasser kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over Stephan Strasser zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Strasser, Stephan’ vindt u het bedoelde materiaal.