Struyker Boudier, C.E.M.

Archiefnummer: 1073
Archiefnaam: STRC
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1895-2008

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat: zijn uitgebreide levensverhaal in een raamwerk uit 1996-2001 met de titel Monument tegen de vergetelheid. Onderdelen werden echter steeds  gewijzigd, zodat het geen definitief totaaloverzicht is. (Zie inv.nrs. 85-94, 152-160, 214-221). Zijn laatste werkzame periode (1992-2004) als pastoor in Malden is vertegenwoordigd met vooral preken en misteksten. (Zie o.a. inv.nrs. 125-139, 140-160, 317-323). Voor al zijn functies, de voordrachten die hij gehouden heeft en dissertaties waar hij promotor van was: zie inv.nr. 156.


Plaatsingslijst (pdf, 478 kB)

Pastoor Toon Rabou van de Heilig Landstichting met pastoor Cees Struyker Boudier van Malden bij een palmboom, ca. 1995

Ten geleide
C.E.M. Struyker Boudier (1937 – 2015)
Cornelis Ebertus Maria Struyker Boudier is in 1937 in Bandung op Java geboren. Zijn beide ouders waren Nederlander. H.M.A. Struyker Boudier was zijn broer. Tijdens de Japanse overheersing werd het hele gezin in een ‘jappenkamp’ geïnterneerd, iets dat zijn leven lang bij hem is blijven doorwerken. In 1946 keerde het gezin naar Nederland terug. Hij volgde het gymnasium aan het seminarie van de Redemptoristen in het Neboklooster in Nijmegen en studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij voltooide de studies filosofie en psychologie in zes jaar tijd. Zijn dienstplicht vervulde hij van 1962 tot 1964  op de militaire sociaalpsychologische afdeling. Van 1964 tot 1966 was hij werkzaam als psychologisch consulent bij katholieke instellingen voor reclassering en maatschappelijk werk in Den Bosch. Hij promoveerde in 1970 en was tot 1980 wetenschappelijk medewerker en vervolgens lector aan de Katholieke Universiteit. In 1980 werd hij daar hoogleraar wijsgerige antropologie bij de vakgroep psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen.
Hij was vader van een zoon en een dochter. Zijn vrouw overleed in 1980 na een vier jaar durende ziekte. Daarna werd hij o.a. ook actief voor de Nijmeegse Dominicus parochie waar hij toe behoorde. Van 1980 tot 1988 zat hij in de Parochieraad en de Werkgroep liturgie. In 1988/1989 heeft hij in één jaar tijd (als derde academische opleiding) de studie theologie voltooid, inclusief een cum laude doctoraalscriptie die als boek werd  uitgegeven onder de titel: Morgen is het zondag. Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken. Hij liep hiervoor stage bij de Pastorale Dienst aan het universitaire Radboud ziekenhuis. Voor zijn diakenopleiding heeft hij stage gelopen bij pastoor en vriend van de Redemptoristen A. Rabou in de parochie van de Heilig Land Stichting nabij het Neboklooster. In 1990 werd hij tot priester gewijd in de St. Janskathedraal van Den Bosch. Het was geen ‘late roeping’ maar het in vervulling gaan van een jongensdroom. In 1992 werd hij als pastoor aangesteld van de parochie St. Anthonius Abt te Malden die zonder priester zat. Daarnaast bleef hij aan de universiteit doceren. In 2004 ging hij als pastoor met emeritaat. Later woonde hij in een verzorgingstehuis in Varsseveld. Kees Struyker Boudier overleed daar op 11 februari 2015.
Hij heeft zeer veel gepubliceerd. Zijn bekendste werk is de driedelige boekenreeks uit 1985-1987: Wijsgerig leven in Nederland en België 1880-1980 over de filosofie bij vijf verschillende religieuze orden.

Literatuur van en over C.E.M. Struyker Boudier kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.E.M. Struyker Boudier zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Struyker Boudier, C.E.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.