Velden, H.E.J.M. van der

Archiefnummer: 213
Archiefnaam: VELD
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1904-1943

Plaatsingslijst (pdf, 135 kB)

Van der Velden (midden), eerst-benoemde bibliothecaris van de Katholieke Universiteit, met leerlingen van het stedelijk gymnasium, 1923

Ten geleide
H.E.J.M. van der Velden (1883-1923)
Henricus Eduardus Josephus Maria van der Velden werd geboren op 10 april 1883 te Eindhoven. Hij bezocht het Bisschoppelijk Gymnasium in Roermond en studeerde Geschiedenis in Leiden waar hij in 1911 promoveerde op Agricola. In 1912 werd hij leraar aan de HBS te Zwolle en in 1914 aan het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen. Hier richtte hij de Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. grondslag op. Zijn voorkeur was een Openbare, neutrale leeszaal, een wetenschappelijke instelling ten dienste van alle gezindten en geledingen der maatschappij, weliswaar met het recht om te weren wat strijdig was met de katholieke leer. Hij publiceerde in 1918 in De Beiaard een artikel Hogeschoolallures over de RK Leergangen te 's-Hertogenbosch in verband met een te stichten RK Universiteit in Nederland. Hoewel hij in dit artikel voorstander blijkt van bijzondere, katholieke, leerstoelen aan bestaande universiteiten, werd hij in 1923 toch lid van de Voorlichtingscommissie van de St. Radboud-stichting, welke stichting ten doel had een Katholieke Universiteit op te richten. Hij werd de eerste bibliothecaris van de nieuwe Katholieke Universiteit [zie het KDC-archief van de Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen] maar de zware taak van het opbouwen van de bibliotheek eiste zoveel van hem dat hij overwerkt raakte. Henri van der Velden overleed op 25 juli 1923 te Nijmegen, nog vóór de dies natalis van de Universiteit.

Literatuur van en over H.E.J.M. van der Velden kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in KDC Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.E.J.M. van der Velden zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Velden, H.E.J.M. van der’ vindt u het bedoelde materiaal.