Welie, B.F.E. van

Archiefnummer: 289
Archiefnaam: WELI
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1936-1937 (1977)

Het archief bevat recensies van zijn proefschrift en correspondentie.

Plaatsingslijst (pdf, 121 kB)

Pastoor B.F.E. van Welie op de dag van zijn afscheid van de Willibrordusparochie te Veldhoven-Zeelst, 1967


Ten geleide
B.F.E. van Welie (1895-1977)
Bernardus Franciscus Ernestinus van Welie werd geboren op 18 januari 1895 te Dreumel. In 1922 werd hij tot priester gewijd. Hij was een jaar kapelaan in Tilburg maar werd toen naar de Nijmeegse Universiteit gestuurd om verder te studeren in de theologie. Na zijn afstuderen werd hij rector in het ziekenhuis te Oss en kreeg tevens de opdracht om in die groeiende industriestad vorm te gaan geven aan het nieuwe ambt van Aalmoezenier van de arbeid.
In 1936 promoveerde hij aan de Universiteit van Nijmegen op het proefschrift Thomas van Aquino en Joannes Bodinus: een vergelijkende studie over het subject van de souvereiniteit.
In 1941 werd hij tot zijn vreugde benoemd tot pastoor van de Willibrordus-parochie te Zeelst (nu gemeente Veldhoven N.Br.). Hij was dit gedurende 26 jaar. In 1967 ging hij met emeritaat. Op 12 mei 1977 overleed hij in Nijmegen. Hij werd volgens zijn wens begraven in zijn geliefde Zeelst.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Bernardus Franciscus Ernestinus van Welie kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over B.F.E. van Welie zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Welie, B.F.E. van’ vindt u het bedoelde materiaal.