Biggelaar, P. van den

Archiefnummer: 1227
Archiefnaam: BIGG
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: z.j.

De verzameling bevat met name brieven en emails van personen uit zijn netwerk voorzien van een uitgebreide toelichting.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

P. van den Biggelaar (1929-…)
Paul B. van den Biggelaar  werd geboren in 1929. Na zijn kandidaats rechten werkte hij in het familiebedrijf Diligentia, een grote vakbladenuitgeverij, in 1975 opgegaan in het uitgeversconcern VNU. Nadien  werkte hij als consultant, o.m. voor Elsevier uitgeversmaatschappij in Londen.
Als overtuigd katholiek was hij, evenals zijn broers, ook actief in ’de katholieke jonge werkgevers’ en in de Adelbertvereniging. Het werken bij een grote uitgeversmaatschappij, waar veel om het geld draait, bleef hem geen voldoening geven. Zo werd hij in 1978 studiesecretaris van de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. De traditionele taak van de Radboud was ervoor te zorgen dat de studenten niet slechts  wetenschapsbeoefenaren zouden worden, maar dat ze in het leven zouden kunnen staan, met een redelijke verantwoording ten opzichte van hun christelijk geloof. Die gedachte trok hem enorm. In 1981 werd hij directeur van de, onder zijn leiding inmiddels fors gegroeide, Radboudstichting. In 1987 nam hij om gezondheidsredenen afscheid. Daarna was hij nog o.m. lid van werkgroep kultuur van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur: Herziening grondslag CDJA / P. van den Biggelaar. In: CDA-actueel : periodiek van het CDA. ISSN 0920-3559. Vol. 9, 1989, afl. 21 (25 nov), pag. 16.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P. van den Biggelaar zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Biggelaar, Paul van den’ vindt u het bedoelde materiaal.