Groot-seminarie Warmond

Archiefnummer: 1312
Archiefnaam: WARM
Sector: Onderwijs en wetenschappen
Soort archief: Verzameling van instelling
Datering: 1964-1967

De verzameling bevat in hoofdzaak collegeteksten van cursussen gegeven in de jaren 1964-1967

Plaatsingslijst (pdf, 155 kB)

Groot-seminarie Warmond. Sacramentsdag donderdag 26 mei 1932

Ten geleide
Groot-seminarie Warmond (1964-1967)
Het oude seminarie 1799-1821
Omdat de hogeschool van Leuven, waartoe ook het “Hollands College” behoorde, in 1797 was vernietigd werd in 1799 het Groot-Seminarie van Warmond opgericht. Het “Hollands College” in Leuven stond ook wel bekend onder de naam “Pulcheria”.  Het  College voorzag in een groot deel  van de scholing van de nieuwe priesters uit Nederland. Deze vernietiging heeft ervoor gezorgd dat een voormalige Franse kostschool in Warmond werd aangekocht door H.F. ten Hulscher,  aartspriester van Holland en Zeeland, zodat de nieuwe priesters in Nederland opgeleid konden worden.
Op 12 april 1799 betrokken de eerste 17 theologiestudenten het seminarie. De eerste professoren die lesgaven waren Joannes Henricus Lexius en Henricus Everardus Brouwer. De eerste president werd Petrus Hallemans in oktober 1800.

Het nieuwe seminarie 1821-1843
In 1811 werd Jacobus Joannes Cramer tot aartspriester van Holland en Zeeland benoemd. Bij hem begon het plan te rijpen een nieuw seminarie  te bouwen, omdat het gebouw erg ongeriefelijk was. Door de economische crisis kon pas in 1821 begonnen worden met de bouw van een nieuw seminarie. Mgr. C.L. van Wykerslooth heeft financieel  veel bijgedragen aan de bouw van het nieuwe seminarie.

Het nieuwe seminarie  1843-1897
Het seminarie was tot nu toe alleen voor studenten theologie van het Aartspriesterschap Holland en Zeeland. Het gebouw was geschikt voor maximaal 50 studenten.  De studenten uit de andere aartspriesterschappen van de “Hollandsche Zending”  gingen naar het seminarie van ’s-Heerenberg.  In 1842 werd dit seminarie gesloten en moesten de studenten voor de hogere opleiding van priesterkandidaten naar het seminarie van Warmond.  Het gebouw moest toen 72 studenten kunnen herbergen. Verbouwing was dus noodzakelijk. Innocentius Ferieri, “Vice-superior van de Hollandsche Zending”, deed een beroep op de vrijgevigheid van de gelovigen, die gul gaven. Tijdens de verbouwing bestuurde Franciscus Jacobus van Vree het seminarie. Hij bleef daaraan verbonden tot  oktober 1853. Van 1842 tot 1857 was het seminarie van Warmond de enige opleiding voor hoger onderwijs. Vanaf 1857 was er ook een seminarie in Rijsenburg voor hoger onderwijs. In 1843 heeft mrg. C.L. van Wykerslooth, bisschop van Curium, de eerste steen gelegd van de vrijstaande kapel.

De nieuwe voorbouw van het seminarie 1897
In 1895 werd de cursus filosofie, die tot nu tot in Hageveld werd gegeven, gegeven in het seminarie Warmond. Dit zorgde voor een grote toestroom van studenten. In Warmond, waar iedere student zijn eigen kamer had, ontstond plaatsgebrek. Het aantal studenten zou binnen korte tijd 120 of meer worden. Het was dus weer tijd voor uitbreiding. In oktober 1897 was het nieuwe gebouw klaar.

Bouw van het Filosoficum
Omstreeks  1928 kwam er tijdens de priesteropleiding steeds meer aandacht voor filosofie en nam het aantal leerlingen weer toe. Daarom werd in 1930 het “Filosoficum” gebouwd met een eigen collegezaal, refter en kapel. Rond 1930 waren er meer dan 300 studenten.

De lessen die gegeven werden en de duur van de studie
De studie aan het grootseminarie duurde 6 jaar. Deze 6 jaar waren verdeeld over 2 jaar filosofie en
 4 jaar theologie.  De lessen werden in twee gebouwen gegeven, in het “Filosoficum” en in het ”Theologicum”. Een docent die een groot stempel drukte op het “Filosoficum” was professor dr. Jan Groot. Hij gaf onder andere onderwijs in apologetica, metafysica en ecclesiologie. De belangrijkste vakken waren: theologie, filosofie, kerkgeschiedenis, bijbelwetenschappen, Hebreeuws, kerkelijk recht, ethica (leer van de zedelijke begrippen en gedragingen), dogmatiek (wetenschappelijke geloofsleer) en sociologie.

Afscheid seminarie op 29 mei 1967
Het seminarie van Warmond is in 1967 opgegaan in de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Het seminarie is 168 jaar bepalend geweest voor de opleiding tot priester.

Bronnen:

  1. De Katholieke illustratie, 33 jaargang, nr. 16, 1899/1900 (Knipselarchief KDC);
  2. De Tijd, 30 mei 1967 (Knipselarchief KDC);
  3. Bouwstenen voor de geschiedenis van een seminarie: Warmond 1799-1967 door Theo Clemens en Jan Jacobs, Trajecta, 9 (2000), aflevering 2;
  4. Website van het Noordhollands Archief: noordhollandsarchief.nl;
  5. Website van de VVV Warmond: vvvwarmond.nl ;
  6. Professor dr. Jan Groot (1908-1994: portret van een gedreven theoloog in tropenjaren door J.Y.H.A. Jacobs, Trajecta, 9 (2000), aflevering 2.

Literatuur van en over het Groot-seminarie Warmond kunt u vinden in RUQuest.

KDC Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Seminaries / Warmond zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Groot-seminarie Warmond’ vindt u het bedoelde materiaal.