Commissie inzake Driemanschap der Nederlandsche Unie

Archiefnummer: 83
Archiefnaam: CDNU
Sector: Politiek
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-1946

N.B. Zie ook het KDC-archief van F.J. Hoogers

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)


Ten geleide

Commissie inzake Driemanschap der Nederlandsche Unie (1945-1946)
De Commissie inzake Driemanschap der Nederlandsche Unie is in 1945 gevormd door minister-president Schermerhorn, op verzoek van het driemanschap zelf. De commissie stelde een onderzoek in naar het doen en laten van de Unie. Voorzitter was J.P. Fockema Andreae. F.L.R. Sassen was een van de leden van de Ereraad voor het onderzoek.

De Nederlandsche Unie werd op 24 juli 1940 opgericht door prof. J.E. de Quay (hoogleraar te Tilburg), J. Linthorst-Homan (commissaris van de koningin in Groningen) en L. Einthoven (commissaris van politie te Rotterdam). Deze politieke organisatie wilde het Nederlandse volk onder de gewijzigde omstandigheden leiding geven. Dat de Duitsers heel Europa ingenomen hadden werd aanvankelijk als een fait accompli aanvaard. Velen zagen de Nederlandsche Unie als een 'goed' alternatief voor de NSB. Vanwege de vrij loyale houding t.o.v. de Duitse bezetter, kon de Unie aanvankelijk haar gang gaan. Toen de Duitsers in juni 1941 steun van de Unie eisten in hun strijd tegen Rusland, ging dit de Unie te ver: zij weigerden. Als gevolg van deze weigering werd de Unie weldra getroffen door allerlei verbodsbepalingen. In december 1941 werd de Unie opgeheven.

Literatuur van en over het Driemanschap der Nederlandsche Unie kunt u vinden in RUQuest.