Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël

Archiefnummer: 93
Archiefnaam: MISD
Sector: Politiek
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1923-1934

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)

J.A. Veraart (1886-1955), voorman van de Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël

Ten geleide
Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël (1923-1934)
Op 11 januari 1923 werd in Den Haag de Politieke Studie- en Debatingclub Sint Michaël opgericht met als doel democratisering van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), die toen nog slechts bestond als Algemeene Bond van R.K. Rijkskieskringorganisaties. Partijleden moesten invloed krijgen op de kandidaatstelling en de vaststelling van het partijprogramma. De leiding kwam al spoedig in handen van de radicaal-progressieve Delftse hoogleraar J.A. Veraart.

St. Michael streefde onder meer naar de totstandkoming van een RK Staatsprogram, waarin moest worden opgenomen:
1. Stelselmatige vermindering van bewapening teneinde, onder voorbehoud van de handhaving van orde en rust, te komen tot algehele ontwapening;
2. publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
3. gedecentraliseerde uitvoering van de sociale wetgeving onder Staatscontrole, bij voorkeur op territoriale grondslag;
4. bezuiniging onder meer door het sluiten van renteloze leningen;
5. beveiliging van de economische positie van de pachter in het pachtcontract;
6. zodanige exploitatie van de economische hulpbronnen van Nederlands-Indië, dat de belangrijkste baten aan de inwoners van Nederlands-Indië ten goede kwamen.

In 1924 werd de lokale vereniging uitgebreid tot een landelijk verbond. De club werd nu ook wel genoemd Verbond Sint Michaël. Het bestuur werd terzijde gestaan door een Commissie van Wetenschappelijke en Politieke Voorlichting en door een Commissie van Landelijke Voorbereiding. Leden konden zijn alle RK mannen en vrouwen vanaf 25 jaar die lid waren van de RK Kiesvereeniging.

Sint Michaël bestudeerde maatschappelijke vraagstukken, vormde studieclubs in alle Rijkskieskringen en ondersteunde de Rijkskieskringen bij de behandeling van politieke vraagstukken en bij het stellen van kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen. De club was deel van een meer links gerichte beweging die "Michaëlisme" genoemd werd en de aanhangers werden michaëlisten genoemd.

In 1925 wist W.H. Nolens de RK Kiesvereniging om te vormen tot een georganiseerde politieke partij die toen pas de naam Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP)kreeg. Hij bereikte dit door een verzoening met, of pacificatie van de michaëlisten. Veraart kreeg een kamerlidmaatschap maar bleef een buitenstaander in de fractie. De betekenis van Sint Michaël verminderde.

Literatuur van en over J.A. Veraart kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.A. Veraart zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.