Kort, W.L.P.M. de

Archiefnummer: 762
Archiefnaam: KORT
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1923) 1931-1977

Plaatsingslijst (pdf, 145 kB) vernieuwd oktober 2015

W.L.P.M. de Kort (1909-1993 ) in 1962, Partijraad KVP

Ten geleide
Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de Kort (1909-1993)
De Kort werd geboren te Tilburg. Na een afgebroken opleiding aan de kweekschool voor frater-onderwijzers, behaalde hij de MO-akte boekhouden en werkte enige tijd in Turnhout en Tilburg als boekhouder. In Leuven studeerde hij politieke en sociale wetenschappen en Thomistische wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1940 op het proefschrift De arbeidsbemiddeling in Nederland. Verhandeling naar oorzaken, ontwikkeling en behoeften. Hij was juridisch adviseur van de RK Politiebond St. Michael en van 1941 tot 1944 directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Tilburg. Op advies van kardinaal De Jong bleef hij in functie vanwege zijn contacten met de illegaliteit, die hem in staat stelden velen voor de ‘Arbeidseinsatz’ te behoeden. In 1944 moest hij echter onderduiken.
Na de bevrijding van het zuiden werd hij bij het Rijksarbeidsbureau directeur-inspecteur voor zuidelijk Nederland. Na vertrouwensman te zijn geweest voor de zuivering van gemeentepersoneel werd hij in 1945 lid van de Tweede Kamer; hij was van 1961 tot 1963 fractievoorzitter als opvolger van Romme. Hij was de fractiespecialist op het terrein van sociale zaken. In 1966, na de ‘Nacht van Schmelzer’, verliet hij de kamer. In de jaren ’50 was hij ook lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en van 1960 tot 1974 burgemeester van Nieuw-Ginneken. Deze regionale functies lagen hem beter dan de landelijke politiek. Daarnaast had hij nog functies als lid van de SER, voorzitter van de Ziekenfondsraad en van het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen.
Hij overleed in 1993 op de camping van zijn zoon in Zuid-Frankrijk.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over W.L.P.M. de Kort kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.L.P.M. de Kort zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kort, W.L.P.M. de’ vindt u het bedoelde materiaal.