Teulings, F.G.C.J.M.

Archiefnummer: 571
Archiefnaam: TEUL
Sector: Politiek
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1905-1963

Plaatsingslijst (pdf, 416 kB) vernieuwd juli 2018

F.G.C.J.M. Teulings (1891-1966), archief Kath. Volkspartij

Ten geleide
F.G.C.J.M. Teulings (1891-1966)
F.G.C.J.M. Teulings werd geboren te ’s-Hertogenbosch en bezocht daar van 1905 tot 1911 het gymnasium. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was praeses van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas te Amsterdam en van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen. Na zijn studie was hij van 1918 tot 1920 commissariaats-secretaris van het familiebedrijf NV Teulings Koninklijke Drukkerijen te ’s-Hertogenbosch en tot 1938 directeur van de dag- en weekbladenuitgeverij C.N. Teulings Koninklijke Drukkerijen.

Van Teulings’ vele functie worden hier genoemd: adjudant-secretaris van de Staatscommissie Oppenheim tot herziening van de gemeentewet; secretaris van de RK Rijkskieskring ’s-Hertogenbosch (1918-1929); secretaris van de Vereniging voor Nationale Bedevaarten (1920-1956); secretaris en penningmeester van de RK Staatspartij (RKSP) (1921-1946); lid van de Tweede Kamer voor de RKSP en de Katholieke Volkspartij (KVP) (1929-1948); voorzitter van de financiële commissie van de Tweede Kamer (1935); lid van de commissie van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank (1932-1947); lid van de Staatscommissie voor het Bankwezen (1937); voorzitter van de Katholieke Nederlandse Dagbladpers en ondervoorzitter van de Nederlandse Dagbladpers (1934-1939); lid van de commissie van Toezicht op de Algemene Landsdrukkerij (1938-1949); voorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Noord-Brabant (1941-1949); vertegenwoordiger van het RK-Kerkgenootschap bij de Joodse Raad (1942); initiatiefnemer tot oprichting van de Katholieke Staatkundige Vereniging (KSV); voorzitter van Eer en Deugd, afdeling 's-Hertogenbosch; lid van de Commissie voor Oorlogspleegkinderen (1945); voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor Kerkelijke Oorlogsschade; voorzitter van de Interprovinciale Studiecommissie der Herstelverrichtingen; vice-voorzitter van de KVP; lid van de Eerste Kamer (1948-1949 en 1952-1957); minister van Binnenlandse Zaken (1949-1951); vice-minister-president en minister zonder portefeuille (1951-1952); financieel adviseur van de Centrale Beleggingsmaatschappij Cebema NV (vanaf 1952); voorzitter van het Dr. Schaepman-fonds; lid van de commissie van Bisschoppelijk Adviseurs inzake het Persplan; bestuurslid van de Katholieke Radio Omroep (KRO); vice-voorzitter van het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel; president-curator van de RK-leergangen in Tilburg; lid van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging.
Teulings overleed op 23 juni 1966 te Tilburg.

Literatuur van en over F.G.C.J.M. Teulings kunt u vinden in RUQuest.
- Biografieën via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie: Manning, A.F., Zoeklicht op mr. Frans Teulings. In: J.P.A. Coopmans e.a. (red.), Van blauwe stoep tot citadel ('s-Hertogenbosch 1988), p. 321-336

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.G.C.J.M. Teulings zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Teulings, F.’ vindt u het bedoelde materiaal.