Werf-Terpstra, A.M. van der

Archiefnummer: 6
Archiefnaam: WERF
Sector: Politiek
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1940-2010

Plaatsingslijst (pdf, 163 kB)

Ans van der Werf-Terpstra (1916-2011), 1969


Ten geleide
A.M. van der Werf-Terpstra (1916-2011)
Anna Maria (Ans) van der Werf-Terpstra werd geboren te Harlingen op 5 december 1916. Ze groeide op in een katholiek Fries gezin. Ze behaalde diverse onderwijsakten aan de Kweekschool voor onderwijzeressen en volgde later nog schriftelijke cursussen. Ze beheerste vijf talen. Tijdens de Bezetting was ze – samen met haar ouders – betrokken bij hulp aan onderduikers. In de periode van de wederopbouw begon ze samen met haar echtgenoot een hotel op de Veluwe. Na het overlijden van haar man in 1967 zette ze dit voort; later had ze nog een tweede hotel. Vanuit het Katholieke Vrouwengilde (KVG), via het Katholiek Vrouwendispuut (KVD), werd ze politiek actief voor de Katholieke Volkspartij (KVP) in de jaren vijftig en zestig. Ze werd door partijvoorman Romme gevraagd als Tweede Kamerlid en was de eerste getrouwde vrouw met deze functie.  Van 1966 tot 1967 zat zij in de Tweede Kamer. In 1967 werd ze lid van het partijbestuur van de KVP en in de jaren zeventig werd ze voorzitter van de KVP Kamerkring Gelderland.

Van 1977 tot 1987 was Ans van der Werf ook Eerste Kamerlid. Vanaf 1979 was ze hier voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties. In dezelfde periode zette ze zich in voor de fusie van de KVP met de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk Historische Unie (CHU) tot het Christen-Democratisch Appèl (CDA). In 1980 kwam deze fusie tot stand. Ze werd CDA-voorzitter in Gelderland. In de Eerste Kamer was ze woordvoerder cultuur en recreatie en Europese Zaken van de CDA-fractie. Ze hield zich ook bezig met volksgezondheid.

Ze bekleedde ook Europese functies: vicevoorzitter van de Raad voor Europa, lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en de West-Europese Unie, vicevoorzitter en voorzitter van de Commissie ‘Regional Planning and Local Authorities’. Ze overhandigde Europese erevlaggen en de jaarlijkse Europa Prijs aan gemeenten die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Europa

Zij was daarnaast onder meer Lid van de afvaardiging naar de Internationale Katholieke Vrouwenbeweging, bestuurslid van het  Hoger Onderwijs Fonds (de latere Radboudstichting) namens het KVG, Hoofdbestuurslid van de Horecaf (organisatie van werkgevers in de Horeca), Lid van het Sociaal-Charitatief Centrum, Voorzitter van de Raad voor Bejaardenzorg, Bestuur van de Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-West-Veluwe, Lid van de Bouwcommissie Streekziekenhuis Noord-West-Veluwe.
Ans van der Werf-Terpstra overleed te Nunspeet op 25 december 2011.

- Biografie via Biografisch portaal van Nederland

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Terpstra, A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.