Politiek

Verzamelingen van personen

Bartels, A.J.H. (1915-), staatssecretaris van het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
1959-1967, 1,25 m.
NB: De verzameling handelt over diverse politieke onderwerpen

Kessel, A.A.M. (1918-2000), lid Tweede Kamer voor de PPR
1965-1971, 0,12 m.

Kreuzer, F.J.A. (1919-   ), hoogleraar fysiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1951-1986, 6,5 m.*
NB: De verzameling handelt over politieke (universitaire) onderwerpen
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Schaepman, H.J.A.M. (1844-1903), priester; oprichter van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP); lid van de Tweede Kamer voor de RKSP
1843-1983, 2,875 m.
R.A.M. Lumen en J.A.M. van Well, 'Inventaris van de verzameling H.J.A.M. Schaepman, 1843-1983' (KDC/Nijmegen 1985).
NB: De verzameling betreft met name stukken gebruikt door dr. Jules Persyn ten behoeve van zijn boek Dr. Schaepman.

Thüss, B.J. (1934- ), schreef dissertatie over de Nieuwe Katholieke Partij, 1922.
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]