Katholieke Vrouwenbeweging Brabant

Archiefnummer: 1225
Archiefnaam: KVBB
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1975-2008

Plaatsingslijst (pdf, 408 kB)

Het nieuw gekozen bestuur van de KVB na de Algemene Ledenvergadering, rechts N. Bastiaansen. 1994


Ten geleide
Katholieke Vrouwenbeweging Brabant (1975-2008)
De Katholieke Vrouwenbeweging Brabant (KVB) heeft bestaan van 1983 tot 2008. De KVB is ontstaan uit de landelijke organisatie Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (VNKV), waarvan ze in februari 1983 is afgesplitst. Deze afscheiding vond plaats nadat het provinciale bestuur van de afdeling Noord-Brabant herhaaldelijk liet weten dat het van mening was te weinig inspraak te hebben in het landelijke bestuur, maar hierop geen gehoor kreeg van het nationale algemene bestuur. De context hierachter is dat de provincie Brabant in verhouding de meeste leden telde van de VNKV en dus de meeste contributie afdroeg ten opzichte van andere provincies.

De organisatie die in februari 1983 werd opgericht door het toenmalige provinciale bestuur van de VNKV, kreeg de naam Katholieke Vrouwenbeweging Brabant. Er was sprake van een moeilijke start, met name op administratief gebied, maar de KVB bloeide al snel op. Binnen tien maanden na de dissidentie van de VNKV had de KVB maar liefst 13.000 leden en 121 afdelingen in Noord- Brabant. Ze profileerde zichzelf als een dynamische beweging voor werknemersvrouwen (vrouwen van werknemers) door naast studiedagen en kringdagen ook gezellige spelavonden te organiseren. De doelen zijn vanaf het begin statutair vastgelegd: Ten eerste moest er veel aandacht zijn voor de belangenbehartiging van haar leden en daarnaast de arbeidersvrouwen in het algemeen. Ten tweede stond het stimuleren van godsdienstige, ethische, culturele en politieke ontwikkeling van de leden hoog in het vaandel. Ten derde richtte de KVB zich op de emancipatie van haar leden. Ten slotte bood de organisatie voorlichting en ontspanning aan in de vorm van voorlichtingen, studiedagen en recreatieve activiteiten.

Vanaf het begin van het nieuwe millennium nam de belangstelling voor de KVB gestaag af. Veel vrouwen werken parttime en kunnen daarom minder tijd vrij maken voor een lidmaatschap bij een vereniging. Door de terugloop van het aantal leden slonk de organisatie en zo ook het aantal bestuursleden. De kringbesturen wierven te weinig bestuursleden waardoor zij niet goed meer konden functioneren. Er werd dan ook besloten om de KVB op te heffen per 31 december 2008. 13 van de 53 afdelingen stopten er definitief mee, de rest van de afdelingen ging zelfstandig door.

Literatuur van en over de Katholieke Vrouwenbeweging Brabant kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Vrouwenbeweging Brabant zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Vrouwenbeweging Brabant’ vindt u het bedoelde materiaal.