Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk

Archiefnummer: 1341
Archiefnaam: LSUW
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1962-2007

Plaatsingslijst (pdf, 148 kB)


Ten geleide

Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (1962-2007)
Het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (LSUW) werd in 1993 opgericht met als doel het behouden van uitvaartverenigingen en het verkrijgen van een sterkere positie tegenover de commerciële uitvaartverzorgers. Het LSUW behartigt de belangen van drie koepelorganisaties en hun aangesloten uitvaartverenigingen: De Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk (FKB); De Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond); De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland (Friese Federatie).
In totaal vertegenwoordigt het LSUW 341 uitvaartverenigingen, waarbij ongeveer 1.000.000 leden van 18 jaar en ouder zijn aangesloten.

In 2007 kwam een fusie tot stand tussen het LSUW en het NVU (Nederlands Verbond van Uitvaartverenigingen), de beide koepels voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. Ze gingen samen onder de naam NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties. Hierin werken acht uitvaartorganisatieverbanden samen die 450 uitvaartverenigingen en negen individuele uitvaartorganisaties bundelen. Daarmee behartigt NARDUs de belangen van zo’n 1.725.000 landgenoten.
Bron: website LSUW

Literatuur van en over Uitvaartverenigingen kunt u vinden in RUQuest.